I måndags var vi, Claes Thim och David Wikström, ute på skyddsrond på en arbetsplats i Farsta. Elfirman som vi stötte på har vi haft problem med tidigare, så detta var en bra möjlighet för oss att följa upp om de bättrat sig.

Tyvärr fick svaret bli nej på den frågan.

Vi fick se enormt stora brister och flera brister som var en omedelbar fara för liv och hälsa. Vi blev tvungen att lägga en så kallad ”6.7”, skyddsombudsstopp, för tolv elektriker.

Tjänstemännen som satt en våning upp hade det betydligt bättre. Varför ska inte vi yrkesarbetare ha det lika bra?

Claes Thim och David Wikström

Vi som fackförbund har genom facklig kamp i över 100 år sett till att vi fått bättre arbetsmiljö. Att det finns företag som tummar och drar ned på arbetsmiljön är helt oacceptabelt.

Tjänstemännen som satt en våning upp hade det betydligt bättre. Varför ska inte vi yrkesarbetare ha det lika bra?

Detta var bland de värsta arbetsplatserna vi fått se på ett tag. Vad som var värst var likgiltigheten från Bas-U, alltså den personen som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

David Wikström står i mörkret. Reflexerna på jackan blänker starkt.

Bild på David Wikström nere i garaget där elektrikerna jobbade. Det fanns ingen belysning alls, trots krav på nödbelysning i fall man måste utrymma.

Ett bygge med ett fordon framför

Lyfter material från kran. Avspärrning saknas. Det kunde heller inte uppvisas någon arbetsberedning eller riskanalys.

Förhoppningsvis kan de lösa bristerna relativt snabbt. Att ha tolv elektriker som inte kan utföra någon produktion kostar pengar. 96 timmar om dagen i produktionstimmar försvinner.

Eftersom det var så stora brister i elanläggningen så valde vi att göra en anmälan om det till Elsäkerhetsverket.

Vi gjorde även en anmälan på Bas-U till Arbetsmiljöverket eftersom hen bevisligen inte besitter de kunskaper eller resurser som behövs för att styra upp arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Vi hoppas att berörda myndigheter agerar i frågan. Tips till Målarna och Byggnads regionala skyddsombud gjordes det med. Detta eftersom vårt mandat att agera bara finns för elektriker.

Hade inte vi funnits så är risken väldigt stor att någon farit illa på arbetsplatsen och i värsta fall dött.​

Claes Thim och David Wikström

Så vad tycker du? Behöver arbetsmiljön mer eller mindre resurser? Vi är helt övertygade om det förstnämnda. Skrämmande då är att det finns de som vill skära ner och försämra.

Nu senast la Sverigedemokraterna fram ett förslag i riksdagen om att ta bort oss regionala skyddsombud. Hade inte vi funnits så är risken väldigt stor att någon farit illa på arbetsplatsen och i värsta fall dött.​

(Fler bilder från skyddsronden finns nedanför faktarutan)

Några av bristerna på arbetsplatsen:

 • Livsfarlig elanläggning
 • Ingen ansvarig över elanläggning på plats
 • Inga utrymningsvägar
 • Ingen utrymningsplan
 • Inga arbetsberedningar/riskanalyser kunde visas upp
 • Ingen betryggande avspärrning mot förbipasserande trafik
 • Ingen avspärrning vid lyft från kran
 • Dammigt och skräpigt på hela arbetsplatsen
 • Ordentliga rutiner kring skyddsronder saknades
 • Förstahjälpen-stationer och brandsläckare saknades på stora delar av arbetsplatsen.
 • Farliga tillträdesled
 • Dålig samordning kring arbetsmiljöarbetet på bygget
 • Ingen belysning på stora delar av arbetsplatsen
 • Avsaknad av hänvisningsskyltar till närmaste utrymningsväg
 • Utrymningsdörrar var felhängda
 • Belysning med batteri back-up saknades i utrymningsvägar
 • Undermåliga förråd för förvaring av material 
 • Personalutrymmen var inte anpassad efter antalet arbetare på plats. Det var väldigt skitigt. Toaletter saknade tvål och toalettpapper. Skåp för kläder var för små. Antalet kranar var alldeles för få. Den totala ytan var alldeles för lite förhållande till hur många som satt där. Samma sak med antalet toaletter.
Ett bygge med ett fordon framför
Betryggande skydd mot den trafikerade bilvägen saknas längs med hela arbetsplatsen utan finns endast på delar av arbetsplatsen.
Flera sladdar från en dosa på väggen.

Lös FK inkopplade direkt i en 16a stickkontakt och tejpat runt. Ej godkänd installation och dragavlastningen fungerar inte såsom den är tänkt.

EN lampa som hänger från ett tak i ett kalt rum.

Byggströmmen och belysningen hade kopplats på direkt i den fasta anläggningen. En fast anläggning skall provas av innan idrifttagning. Det är inte heller okej att koppla på detta vis. Det uppenbara är att någon kan få en strömgenomgång eftersom det saknas dragavlastning. Man får ej koppla lösa trådar på detta vis. Kunde inte heller uppvisas några rutiner kring elarbetet samt delegering av Elsäkerhetsledare var ej gjort, enligt Installationsavtalet.

Ett dunkelt materialförråd

Materialförrådet var nere i källaren. Belysning saknades helt och det fanns inte heller ordentliga platser att förvara materialet på. Det bryter mot Installationsavtalets bilaga 4.

Ett ventilationsschakt.

Ventilationsschakt och man har ej täckt över alternativt spärrat av. Risken är stor att någon ramlar ner eller föremål tappas till våningen under. Såhär var det i hela huset, 7 våningar.

Ett skräpigt golv och ett par ben som syns i utkanten av bilden.

Var väldigt dammigt på arbetsplatsen och det låg mycket brännbart material och skräpade. Fanns inga rutiner kring kontinuerlig städning.

Ett skräpigt golv med en lastpall lutad mot en vägg.

Var väldigt dammigt på arbetsplatsen och det låg mycket brännbart material och skräpade. Fanns inga rutiner kring kontinuerlig städning.