Hur många döda arbetare är nog? När ska ansvariga politiker se till att arbetsmiljön får de resurser som verkligen behövs?

Sedan 2008 har 639 arbetare fått sätta livet till på svenska arbetsplatser. Bara i år är siffran uppe på 45 döda.

Ansvariga politiker är bra på att prata men när det kommer till att göra verkstad av alla fina ord så händer ytterst lite.

Vi kräver förändring och att ni, ansvariga politiker, skjuter till de resurser som behövs.

Att Arbetsmiljöverket idag har färre inspektörer än 2006* samtidigt som fler arbetar, är helt obegripligt.

Skärpning för fan! 

Claes Thim, Karl Löfvenberg och Johan Hytte
regionala skyddsombud på El-ettan


*2006 hade Arbetsmiljöverket 340 stycken inspektörer, i december 2018 var siffran nere på 297.