För en vecka sedan var antalet genomförda förhandlingar omkring 50 stycken. Nu, en vecka senare, har förhandlingarna mångdubblats och berört omkring 1 400 personer.

Under samma tid har antalet medlemmar som varslats om arbetsbrist ökat från 70 till 180 stycken.

Detta enligt Elektrikerförbundets senaste statistik. De tidigare, lägre siffrorna, gällde fram till den 27 mars.

De nya är från en vecka senare, 3 april, och gäller totalt antal personer sedan de nya reglerna om korttidspermittering började gälla.

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset