• Niklas Enström, ombudsman vid Elektrikerförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Elektrikerförbundet stämmer Senecta Security för felaktig uppsägning och brott mot Las.

Det var i somras, efter att en av företagets anställda varit semesterledig i två veckor, som bolagets dåvarande vd kallade in honom för samtal.

Under samtalet informerades den anställde om att bolaget inte ville ha kvar honom längre, och att han skulle få en månads uppsägningstid. Den anställde uppmanades att lämna ifrån sig sina nycklar och gå hem.

LÄS ÄVEN: Debatt: ”Las måste vara en lag värd namnet”

Den anställde chockades och lämnade arbetsplatsen. Därefter insjuknade han med långtidssjukskrivning som följd.

Facket menar att bolaget har sagt upp den anställde utan saklig grund, och därför har en skyldighet att betala skadestånd.

Bolaget å sin sida har gjort gällande att den anställde sagt upp sig själv.

Tvisteförhandlingar mellan fack och arbetsgivare har skett, utan att parterna har kunnat enas. Därför stämmer nu Elektrikerförbundet bolaget att betala allmänt skadestånd på 150 000 kronor, samt ett ekonomiskt skadestånd till den anställde på den lön han missat sedan uppsägningen.

– Anledningen till att vi nu stämmer företaget är att de sa upp vår medlem på fel sätt, säger Niklas Enström, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

LÄS ÄVEN: Jonas Eriksson: ”Fackföreningsrörelsen – folkrörelse eller försäkringsbolag?”

Vad har ni fått för respons från företaget?

– Ingen egentligen. Vi hade en förhandling med en vd, och var nära att nå en lösning. Men sedan försvann den vd:n och företaget lät meddela Installatörsföretagens företrädare att frånträda ärendet.

– Senare under hösten bokade vi in en förhandling, men när vi kom dit så sade företagets företrädare att ”här har ni ingenting att hämta. Ni får gå ut härifrån”. Så egentligen handlar det även om en förhandlingsvägran.

Vad tror du om utgången?

– Jag är helt övertygad om att vår medlem kommer att få rätt i det här.

Elektrikern har sökt företaget för en kommentar, men företaget har vid denna tidnings pressläggning ännu inte återkommit.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se