Caj Björklind, elektriker vid Midroc Electro i Varberg, utsattes för strömgenomgång när han skulle byta ut jordfelsbrytare på Ringhals kärnkraftverk den 7 februari i år.

Olyckan inträffade trots att han noga säkerställt att arbetsområdet var strömlöst.

– Det var som att få en hästspark. Det var fruktansvärt. Jag har fått stötar och sådant förut men det här var det absolut vidrigaste jag varit med om. Jag hade händerna ganska tätt ihop så jag vet inte om det bara gick i händerna eller hand till hand, säger Caj Björklind. 

Jag hade kollat att mätinstrumentet funkade och jag mätte två gånger och tyckte att det räckte med det. Men bevisligen gjorde det inte det.

Caj Björklind, elektriker

Caj Björklind, som arbetade ensam vid det aktuella tillfället, lyckades efter olyckan få kontakt med sina kollegor som körde honom direkt till akuten. 

Arbetsskador, hälsa och arbetsmiljö

Vården missar lätt skador efter olyckor med el

Reportage

Hur mår du nu?

– Förvånansvärt bra. Jag fick en väldig värk i händerna och hade stickningar och domningar som satt kvar i flera timmar efteråt. Så jag fick ligga kvar på sjukhuset med EKG tills stickningarna och smärtan hade försvunnit. Nu efteråt har jag något som liknar träningsvärk. Och den här veckan så har jag fått lite värk i händerna så jag ska ta kontakt med Previa och se om jag ska in och göra någon mer undersökning, säger han.

– De håller fortfarande på att bena ut vad som hände, varför det hände, och vad man ska kunna göra för att det inte ska hända igen. 

Trots att Caj Björklind noga kontrollerade att det var strömlöst inträffade alltså ändå olyckan. 

– Jag gjorde dubbla mätningar och tyckte att nu är det spänningslöst. Jag hade kollat att mätinstrumentet funkade och jag mätte två gånger och tyckte att det räckte med det. Men bevisligen gjorde det inte det.

Stöten hade jag fått ändå om någon hade stått med mig, men det känns som att så mycket mer hade kunnat gå fel.

Caj Björklind, elektriker

Vad kommer du att göra annorlunda framöver?

En person arbetar med sladdar i ett elskåp.

Skyddsstoppen ökar – elbranschen toppar listan

Nyheter

– Dels så försöker jag använda handskar i större utsträckning. Nu var det så trångt så jag hade tagit av mig handskarna.

– Jag kommer att propsa mer på att vi ska vara två stycken. Stöten hade jag fått ändå om någon hade stått med mig, men det känns som att så mycket mer hade kunnat gå fel. Så hade jag haft någon med mig så hade denne kunnat bryta strömmen om jag hade fastnat eller tuppat av eller någonting.

Om du hade fått hjärtstillestånd eller något liknande, hur länge hade det dröjt innan någon hade upptäckt dig?

– Det hade dröjt ungefär 40 minuter för jag hade precis haft telefonkontakt med min arbetsledare innan.

Det hade kunnat gå väldigt illa?

– Ja.

Varför jobbade du ensam?

– Vi hade hög arbetsbelastning och arbetsledaren ringde upp de andra och kollade om det fanns någon som kunde lämna det som de höll på med, men alla var upptagna så jag gick med på att göra jobbet själv för jag tyckte att jag bryter och mäter och gör alla säkerhetsrutiner. 

Istället för att välja en sektionsströmställare så kanske det är lämpligare att välja en huvudbrytare.

Morten Jensen, avdelningschef Midroc Electro AB

– Så jag kände mig ändå hyggligt bekväm med det annars så skulle jag inte ha gjort jobbet. 

Elsäkerhet och elfaror

Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Reportage

Morten Jensen är avdelningschef på Midroc Electro AB. Han och bolaget har inlett en utredning av det inträffade. 

– En av våra medarbetare skulle utföra en underhållsåtgärd och byta en jordfelsbrytare i en elcentral. Han väljer att slå ifrån en sektionsfrånställare, gör spänningskontroll, och ser att det är spänningslöst. Men när han släpper på alla tamparna för att byta jordfelsbrytare så blir det en potentialskillnad mellan noll och jord där det är 230 volt. Då får han sig en strömgenomgång, säger han.

En preliminär utredning har enligt uppgift visat att det fanns en strömmätningsutrustning som låg mellan huvudbrytaren och sektionsbrytaren. Det går i dagsläget inte att säga om det bidrog till olyckan.

– Utredningen är viktigt, eftersom den hjälper oss att ytterligare utveckla våra säkerhetsrutiner. Vi arbetar säkert eller inte alls, säger Morten Jensen.

– Det är rätt så komplexa anläggningar som vi jobbar med. Man bör ha med det i sitt risktänkande. Istället för att välja en sektionsströmställare så kanske det är lämpligare att välja en huvudbrytare.

Anläggningsinnehavaren är skyldig att se till att en anläggning är säker och att de som ska in och göra jobb där har fått upplysning om vad det finns för risker.

Lars Wiker, Elsäkerhetsverket

Ringhals meddelar att man avvaktar utredningen av händelsen innan man uttalar sig. 

Dödliga elolyckorna: ”Det handlar mest om tids- och prispress i branschen”

Nyheter

– Det är alltid beklagligt när en medarbetare råkar illa ut i verksamheten. Vi måste avvakta och se vad den utredning som nu pågår ger, säger Anna Collin, presschef på Ringhals AB. 

Händelsen har anmälts till Elsäkerhetsverket som meddelar att man inlett ett ärende. 

– Anläggningsinnehavaren är skyldig att se till att en anläggning är säker och att de som ska in och göra jobb där har fått upplysning om vad det finns för risker, säger Lars Wiker, överinspektör på Elsäkerhetsverket för södra distriktet.