Enligt Michael Clysén började året normalt. Det var som vanligt en del varsel i början av året. 

– Det beror på att många elföretag jobbar åt institutioner och kommunala verksamheter, och innan de har fått sina årsbudgetar så lägger de sin service och åtgärder på is, så det var inget ovanligt. 

Så kom mars. Med den en strid ström av förhandlingsframställningar. Det handlade både om korttidspermitteringar och varsel om uppsägningar. Och det var inte i Stockholm det började. 

De företag som ville göra längre permitteringar fick lov att visa att de hade löst semesterbiten först.

Michael Clysén, regionombudsman Region Mitt

– Av våra fyra verksamhetskretsar i region mitt så var det vk21, Gävleborg och Dalarna, där det brakade igång först. De fick ta första stöten, sedan kom det i övriga delar. 

En anledning till att förhandlingarna blev så många handlar om att förbundet till en början endast förhandlade korttidspermitteringar fram till och med 31 maj i år. 

– Det gjorde vi för att företagen skulle se till att de anställda kunde ta ut sin lagstadgade semester, de företag som ville göra längre permitteringar fick lov att visa att de hade löst semesterbiten först. 

Michael Clysén, regionombudsman Region Mitt

Efter semestrarna har det enligt Michael Clysén varit lugnare på förhandlingsfronten. Men han känner oro för framtiden. 

– Vad jag ser framöver, beroende på vad regeringen tar för beslut om korttidspermitteringarna ska få fortsätta nästa år, är att vi får se en ny våg av uppsägningar. 

– Detta om man inte kan få service och det att snurra. Nybyggen har fungerat relativt väl i region Mitt under den här tiden. Men många företag som har jobb hos till exempel kommunala boenden har ju inte alltid kunnat jobba, de har inte blivit insläppta i lokalerna, och företag som har jobb åt mässor och event, där har det varit fullständig katastrof. Det beror helt på vilken kundbas man har haft under den här tiden. 

Antal företag inom yrkeskod Elinstallation som har beviljats korttidsstöd under året:

 • Antal ansökningar: 786
 • Beviljat belopp: 175 431 307 kronor
 • Anställda som omfattas och beviljats: 4 163 stycken

Källa: Tillväxtverket

Tips från ombudsmannen vid korttidspermittering:

 • En korttidspermittering kräver en förhandling med facket. Om det inte finns kollektivavtal så krävs att 70 procent av de anställda säger okej till korttidspermittering. 
 • Talas det om korttidspermittering på ditt företag: hör av dig till oss så att vi kan kolla att det har skett en förhandling, för vi har regelverk så att du kan vara säker på att allt går rätt till, bland annat gör vi ett schema för permitteringen, och hur ska det gå till när man går tillbaka i arbete. 

Tips från ombudsmannen vid varsel om uppsägning på Installationsavtalets område:

 • Är man medlem ska det genomföras en förhandling med facket.
 • Företaget skall överlämna ett besked om uppsägning. Kontrollera datumet på detta eftersom du sägs upp från den dag du får beskedet. Det får alltså inte vara daterat tidigare än den dag det överlämnas.
 • Kontrollera uppsägningsbeskedet så att det står vilken uppsägningstid du har. Denna beror på anställningstid i företaget och är mellan 1 och 6 månader.
 • Om du varit anställd mer än ett år på företaget har du rätt till återanställning. Kontrollera att detta är ikryssat på uppsägningsbeskedet. Tänk på att du måste anmäla att du vill ha din återanställningsrätt till arbetsgivaren personligen. Helst skriftligen.
 • Under uppsägningstiden har du rätt att erhålla skälig ledighet med betalning från företaget för att besöka arbetsförmedlingen, söka jobb, eller gå på anställningsintervjuer. Tänk på att informera företaget om detta i så god tid som möjligt.
 • Kontrollera lönespecifikationen så du får rätt lön under uppsägningstiden. Du skall ha lön även om företaget inte kan erbjuda något arbete.
 • Tänk på att anmäla dig till Arbetsförmedlingen första vardagen efter att din anställning upphört. Detta skall du göra även om du är sjukskriven, föräldraledig etc.
 • Du skall få ett Arbetsgivarintyg från företaget efter att din anställning upphört. Om du inte får detta efter ca en vecka så måste du kontakta arbetsgivaren och begära detta. Om du inte får detta måste du kontakta SEF.
 • Blir du arbetslös så måste du höra av dig till SEF:s Regionkontor för att du skall få rätt fackavgift.
 • Du har enligt Installationsavtalet rätt att på begäran få ett tjänstgöringsintyg med vitsord från företaget. Detta skall då begäras direkt av företaget och skall innehåll uppgifter om anställningstid, lön, huvudsaklig sysselsättning under anställningstiden samt vitsord.
 • Om du är berättigad till AGB (Avgångsbidrag) så skall du få en ifylld blankett av arbetsgivaren som efter undertecknande av dig skall vidarebefordras till AFA.

Text och foto: Anna Norling