Vi har kontaktat Uniper, som äger Karlshamnsverket, för att få veta mer om dess oljeförbrukning och koldioxidutsläpp.

Helena Waubert de Puiseau, kommunikationsansvarig på företaget, svarar på våra frågor.

Hur ofta är Karlshamnsverket igång?

Två tecknade kugghjul

– Sett över de senaste fem åren (2016-2020) har Karlshamnsverket varit i drift i snitt 67 timmar per år.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Hur mycket olja förbrukar Karlshamnsverket?

En tecknad oljetunna

– Bränsleförbrukningen per block är cirka 70 ton olja i timmen vid fullast (330 MW).

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Hur mycket koldioxid släpper Karlshamnsverket ut?

Ett tecknat oljeborrtorn med ett moln ovanför

– Koldioxidutsläppen vid fullast är cirka 653 kg/MWh. En kolkraftsanläggning med jämförbar prestanda släpper ut över 25 procent mer koldioxid än Karlshamnsverket.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Vad är det för sorts olja som används, och var kommer den ifrån?

En tecknad jordglob

– På Karlshamnsverket använder vi eldningsolja 5 (Eo5) och eldningsolja 3 (Eo3). Oljan kommer från Preems raffinaderi i Lysekil. Enligt Preems hemsida kommer råoljan framför allt från Ryssland.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Helena Waubert de Puiseau förklarar att det förmodligen skulle gå att elda förnybar olja i Karlshamnsverket, och berättar att företaget på eget initiativ genomfört en större proveldning 2015.

– Att byta bränsle är dock en komplicerad process som kräver tekniska anpassningar och troligen en utökad reningsutrustning. Det förutsätter också att det finns ett utbud av förnybar olja och en efterfrågan på förnybar el från Karlshamnsverket, säger hon och fortsätter:

– Vi ska komma ihåg att Karlshamnsverket är den sista livlinan i det svenska elsystemet, och att kraftverket används mycket sällan.

Svavlet återvinns genom att det bildar gips tillsammans med kalk. Gipset blir sedan byggnadsmaterial.

Helena Waubert de Puiseau, kommunikationsansvarig Uniper

Hon understryker att Karlshamnsverket ger mycket små avtryck på klimat och miljö.

Dels i och med att anläggningen körs så sällan, men även på grund av att den är utrustad med modern miljöteknik såsom rökgas- och svavelrening.

– Uniper har investerat en halv miljard kronor i utrustning som renar rökgaserna. Det innebär att 90 procent av partiklarna och 90 procent av kväveoxiderna som bildas vid förbränning av olja tas bort, säger hon.

Hon berättar att det vid block 3 i kraftverket dessutom finns en avsvavlingsanläggning som tar bort mer än 99 procent av det svavel som finns i bränslet.

– Svavlet återvinns genom att det bildar gips tillsammans med kalk. Gipset blir sedan byggnadsmaterial, säger hon och fortsätter:

– Vid block 2 eldas ett bränsle som har mycket lågt svavelinnehåll. Alla nu gällande och kommande miljökrav uppfylls med bred marginal.

(Här kan du läsa mer om Karlshamnsverket miljöteknik)