Under flera veckor i september gick det oljeeldade Karlshamnsverket för högtryck. Inte i egenskap av effektreserv för Svenska kraftnät, utan på grund av att de höga elpriserna i Europa gjorde det lönsamt.

Under måndagen 6 december startade verket upp igen mellan 5.00 och 21.00, men inte heller den här gången handlade det om att Sverige behövde reservkraften.

Elunderskott på på 1700 megawatt

Anledningen till starten var istället att stötta upp Polen, som bett grannländerna om hjälp med ett elunderskott man räknade med att drabbas av under vissa av dygnets timmar.

Som mest beräknades landet få ett underskott på 1700 megawatt.

– Även om Sverige beräknas ha en relativt hög förbrukning under måndagen så kommer det finnas möjlighet att stötta Polen om inget oförutsett inträffar, sade Svenska kraftnäts driftschef Pontus de Maré i ett pressmeddelande.

Kördes mellan 5-21

Karlshamnsverket startades klockan fem på morgonen, då på den lägsta effekten 40 megawatt.

Vid klockan elva på förmiddagen ökades effekten till 330 megawatt, varefter verket planerades vara i drift till klockan 21. Detta enligt uppgifter till TT.

Svenska kraftnäts strategiska driftchef Erik Ek säger till TT att det under måndagen rådde balans i det svenska elbehovet, även om marginalerna var små.

Därför bedömde man att det fanns utrymme att stötta Polen under landets elunderskott.

Sverige brukar importera från Polen

Polen är annars ett av de länder som Sverige brukar importera el ifrån.

– Hela Europa sitter ihop elektriskt. I går såg det först ut som att Polen skulle exportera el till oss, när elmarknaden fick sitt utfall. Men på eftermiddagen såg man att man inte hade tillräckligt med reserver i Polen. Och då agerar vi för att stötta dem, sade Erik Ek till SVT på måndagen.