Helsingborgs stad har tillsammans med konsultföretaget Ramboll räknat fram de samhällsekonomiska kostnaderna av ett större elavbrott.

Det är inte bara de direkta ekonomiska kostnaderna som tagits med, utan hela samhällets kostnader av ett avbrott.

Ramboll skriver i ett pressmeddelande att vid större avbrott blir det en snöbollseffekt som påverkar många områden.

Samhällsviktig service kan inte fungera som vanligt, vilket kostar pengar. Det blir också rent företagsekonomiska kostnader, som förlorade intäkter för verksamheter.

Svåra kostnader att mäta

En del kostnader är svårare att mäta, till exempel oro och lidande hos invånare. Allt detta har värderats i pengar. 

–  Vi är beroende av elförsörjning och digital kommunikation. Störningar kan snabbt leda till allvarliga konsekvenser. Vi har räknat på några olika scenarier som alla skulle innebära stora kostnader som liksom ringar på vattnet ökar snabbt, säger Rambolls nationalekonom Ulrika Sävje i pressmeddelandet och fortsätter:

– Det är viktigt att ha insikter om dessa för att kunna genomföra förebyggande insatser där de gör störst nytta för invånarna.

Ramboll har räknat fram tre olika scenarier (se nedan).

Extrem avbrott

Extremavbrott av hela kommunen under fem dagar under vinterhalvåret. 
Uppskattad kostnad: 2 miljarder kronor.

Planerat avbrott

Planerat avbrott på grund av effektbrist i elnäten, frånkoppling av avgränsade områden under två timmar vardera. Totalt drabbas 80 procent av invånarna.
Uppskattad kostnad: 15 miljoner kronor.

Sabotage

Sabotage i form av överbelastning av den digitala infrastrukturen. Avbrott för 50 000 abonnenter under 48 timmar. 
Uppskattad kostnad: 90 miljoner kronor

Faktorer som visat sig vara särskilt avgörande för den slutliga kostnaden:

  • Kommunens grad av krisberedskap och reservkraft
  • Avbrottets längd och geografiska omfattning
  • Hur demografin och geografin ser ut i kommunen
  • Hur mycket samhällskritisk infrastruktur påverkas
  • Hur överraskande avbrottet kommer.