Den här gången handlar det inte om Karlshamnsverkets primära uppgift som effektreserv för Svenska kraftnät, utan om att elpriset i Europa är så pass högt så att det varit lönsamt att starta oljekraftverket.  

– Karlshamnsverket är alltid den anläggning i Sverige som rullar in sist i elproduktionen eftersom marginalkostnaden är så pass hög. Men när den väl rullar in så är det en signal man bör ta på allvar, förklarar Unipers presschef Torbjörn Larsson och tillägger: 

– Om vi har elbrist i september, hur ska det då gå en kall vinterdag?

”Vind och sol har inte levererat tillräckligt”

Vad beror det här på?

– Det beror på att det finns en generell brist på elproduktion i stora delar av Europa, vilket har att göra med att de förnybara energikällorna vind och sol inte har kunnat leverera så mycket som marknaden efterfrågar samtidigt som Europa håller på att fasa ut fossila kraftverk och kärnkraft, och då blir det en stor brist på planerbar elproduktion som kan balansera när inte vinden blåser eller solen skiner.

Var finns bristen? 

– Sverige nettoexporterar el men av landets fyra elområden så har vi brist i de två sydligaste. Överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige utnyttjas inte fullt ut, så här är vi alltmer beroende av import från Polen, Tyskland och Danmark.  

”Behövs en långsiktig plan”

Hur kan vi komma tillrätta med det här?

– Alla Europas politiker måste fundera på hur vi samtidigt kan uppnå klimatmålen och säkerställa att elförsörjningen upprätthålls. 

– Det innebär att det behövs incitament för att bygga mer planerbar elproduktion, men också en långsiktig plan för hur de europeiska elsystemen kan optimeras.

Du tänker på kärnkraft?

– Om man ska ha planerbar fossilfri elproduktion så finns det inte så många kraftslag att välja på. Jag säger inte att det ska vara kärnkraft, även om det rimligtvis borde vara så. 

– Vi kommer inte att ha råd att undvara någon fossilfri kraft eller teknik om vi ska kunna klara elförsörjningen och samtidigt uppnå klimatmålen.

Karlshamnsverket stängt för underhåll

Sedan fredagen körs inte längre Karlshamnsverket. Det beror på ett sedan länge planerat underhåll inför att verket ska tillhandahålla den svenska effektreserven, något som sker varje år mellan 16 november till 15 mars. 

Men Torbjörn Larsson säger att om inte uppdraget som effektreserv hade funnits i november skulle Uniper ha kunnat fortsatt köra Karlshamnsverket även denna vecka, elpriset är fortsatt mycket högt. 

Så vad köper marknaden istället?

– Det är andra anläggningar som ligger på marginalen. Det är mer kol och gas i systemet än vanligt. 

(Läs mer om Karlshamnsverkets roll som Svenska kraftnäts effektreserv här)

Karlshamnsverket

  • Karlshamnsverket ägs av Uniper, och har som sin primära uppgift att förse Svenska kraftnät med effektreserv under perioden 16 november till 15 mars. Utöver detta är anläggningen tillgänglig för elmarknaden. 
  • Det finns två sätt att bidra till effektreserven. Antingen kan elproducenter med reservkraftanläggningar, som Karlshamnsverket, erbjuda sig att producera el, eller så kan stora elanvändare, som industrier, tillfälligt erbjuda sig att dra ner sin förbrukning, så kallad förbrukningsreduktion.
  • Effektreservlagen säger att 25 procent av effektreserven ska vara förbrukningsreduktion.
  • Karlshamnsverket har avtalet om reservkraftsproduktion.

Egentligen har Sverige ett överskott av elproduktion. Tio till femton procent av all elproduktion exporteras till länder i närområdet som Tyskland, Danmark, Finland och Baltikum.

Men fortfarande gäller att i varje enskild stund måste det finnas tillräckligt med el för att elnätet ska fungera. Därför krävs ett reservkraftverk som har kapacitet att leverera el med kort varsel.

Uniper

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 11 500 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige har vi cirka 1 000 medarbetare och verksamheter på ett trettiotal orter. 

Uniper producerar och säljer energi från vattenkraft, kärnkraft och reservkraft i form av det oljeeldade Karlshamnsverket.