Under de senaste kalla dagarna har elbehovet i Sverige ökat så pass mycket att elnätet hotas. Därför startades oljekraftverket Karlshamnsverket.

Karlshamns oljeverk producerar på lägstanivån, 60 megawatt. Som mest kan Karlshamnsverket bidra med 562 MW i effektreserven enligt avtalet med Svenska kraftnät.

Om inte oljeverket skulle räcka för att lösa elbristen finns gasverk som kan ställas om till elproduktion.

Värt att nämna är att trots elbrist får inte Sverige stoppa exporten av el. Det skulle vara ett brott mot EU-lagstiftningen.

Så funkar det

Egentligen har Sverige ett överskott av elproduktion. Tio till femton procent av all elproduktion exporteras till länder i närområdet som Tyskland, Danmark, Finland och Baltikum.

Men fortfarande gäller att i varje enskild stund måste det finnas tillräckligt med el för att elnätet ska fungera. Därför krävs ett reservkraftverk som har kapacitet att leverera el med kort varsel.

Karlshamnsverket ägs av Uniper, och ingår i den svenska effektreserven.

Det finns två sätt att bidra till effektreserven. Antingen kan elproducenter med reservkraftanläggningar, som Karlshamnsverket, erbjuda sig att producera el, eller så kan stora elanvändare, som industrier, tillfälligt erbjuda sig att dra ner sin förbrukning, så kallad förbrukningsreduktion.