Förklaringen till det är enligt Unipers presschef den akuta elbristen, vilket drivit upp elpriserna på den nordiska elbörsen.

Det beror dels på att vindkraftverk stått stilla då blåsten uteblivit, men också att flera kärnkraftverk står stilla till följd av planerat underhåll.

Men den främsta förklaringen enligt Uniper är dock att det finns stora brister i att kunna föra över el från norra till södra Sverige.

– Vi har väldigt mycket elproduktion i norra Sverige, tack vare älvarna och vattenkraftverken och det byggs också väldigt mycket vindkraft. Men förbrukningen är mycket större i södra Sverige och då måste vi kunna transportera ner elen, men kapaciteten räcker inte till för det i dag, säger Torbjörn Larsson, presschef på elproducenten Uniper till Aftonbladet.

Därutöver är oljan väldigt billig i världen just nu, vilket gör det mer lönsamt att sälja energi som utvinns genom olja.