I ett antal utspel har bland andra stora nätföretag och kommunpolitiker gått ut och påstått att det inom kort kommer att uppstå ”elbrist” i Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet. Det är en infantil vinkling av en viktig debatt.

Elnäten i Sverige ägs av så kallade nätföretag. De har ensamrätt på att äga elnätet inom sitt koncessionsområde. De kan alltså, utan konkurrens från andra, planera sina investeringar och bygga sitt nät.

Att bygga elnät är omfattande, kostsamt och det kräver långsiktig planering. Hänsyn måste tas till bland annat kommunernas exploateringsplaner och regionernas kollektivtrafikplaner.

Att ha koll på nuläget och framtiden är snarare något som nätföretagen är experter på.

Fredrik B Sjödin

Normalt ligger den långsiktiga planeringen, precis som kommunernas och regionernas långsiktiga planeringar tiotals år framåt. Men, de behöver inte oroa sig över konkurrerande nätföretag som kan störa deras planering.

I debatten förs just nu fram en uppfattning att nätföretagen, alltså de företag som äger elnäten, inte har koll på nuläget och framtiden. Det är en felaktig uppfattning. Med tanke på långsiktigheten, de stora investeringarna och de omfattande projekten krävs en gedigen, strategisk planering.

Att ha koll på nuläget och framtiden är snarare något som nätföretagen är experter på.

En ”elbrist” innebär per definition att konsumtionen av el är större än produktionen. Elektricitet kan inte lagras i någon större omfattning utan måste konsumeras i samma ögonblick som den produceras. Nätföretagen, som inte själva får äga någon kraftproduktion, kan inte påverka om det uppstår elbrist eller inte.

Vad de egentligen menar är att deras ledningsnät inte är dimensionerat för till exempel en kommande befolkningsökning eller utbyggnad av kollektivtrafiken i ett visst område.

Men, som jag skrev tidigare så bygger man vare sig tunnelbanor eller nya bostadsområden utan långsiktig planering. Byggtiderna är långa, inget sker över en natt.

Det finns alltså alla möjligheter för ett nätföretag att planera sin utbyggnad så att den överensstämmer med detaljplaner och liknande.

Fredrik B Sjödin

Det finns alltså alla möjligheter för ett nätföretag att planera sin utbyggnad så att den överensstämmer med detaljplaner och liknande. Är tiden knapp får nätföretaget skjuta till resurser för att skynda på sin egen planering. Det är enbart en kostnadsfråga.

Nätföretag är ibland dessutom privata företag. Privata företag tar inga order från kommunpolitiker. De kan skriva hur många debattartiklar som helst.

Det blir lite ödets ironi när man tänker på att elnätet i till exempel Stockholm en gång i tiden ägdes av Stockholms stad.

Surt sa räven.