Eon Energidistributions vd Johan Mörnstam konstaterar att det svenska elnätet fungerat utmärkt i flera årtionden, men att det nu är på väg att bli fullt.

– Nu kan vi tyvärr konstatera att i många av Sveriges större städer är kapacitetstaket i elnätet nått. Brist på kapacitet i elnätet är en jätteutmaning som Sverige står inför. Nu krävs det kraftfulla investeringar, säger han till Dagens Industri.

Ett fullt elnät leder till nekade anslutningar. Detta riskerar att leda till att datahallar och andra industrietableringar väljer att stationera sig i andra länder, vilket i sin tur gör att Sverige förlorar investeringar och arbetstillfällen.

Enligt en studie framtagen av Energiföretagen Sverige riskerar elbristen att kosta 150 miljarder kronor om året fram till år 2030.

Svenska Kraftnät, Vattenfall och Eon efterlyser åtgärder från politiskt håll för att motverka detta.

– Det är ett stort hot mot Sveriges konkurrenskraft. Ett viktigt förslag är att snabba på handläggningstider och tillståndsprocesser så att det inte tar 10–15 år att bygga nya elnätsförbindelser, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh till Dagens Industri.