• Bild: Pixabay

  • Bild: Energimarknadsinspektionen

Om elproduktionen i landet plötsligt faller bort aktiveras det som kallas störningsreserven. Reserven utgörs bland annat av gasturbiner, vars ägare har upphandlade avtal med statliga Svenska kraftnät.

Södra Sverige (nätområdena SE3 och SE4) täcks av totalt 22 gasturbiner, som tillsammans genererar en effekt på cirka 1 350 megawatt.

– Elproduktionen där ska kunna stötta systemet på 15 minuter, säger Svenska kraftnäts presstalesperson Daniel Löfstedt till TT.

Men många av gasturbinerna är mer än 40 år gamla, och står ofta otillgängliga på grund av underhållsarbete. Svenska kraftnät har därför bestämt att man behöver upphandla om fler för att utöka kapaciteten. Upphandlingarna planeras att utföras under hösten och vintern.

– Tanken är att störningsreserven med de här extra 300 megawatten ska kunna gälla från mitten av mars 2019, säger Daniel Löfstedt.

Hur mycket upphandlingarna kommer att kosta är ännu ej fastslaget.


Fakta: Nätområden

Bild: Ei

Den 1:a november 2011 delade Svenska kraftnät, på uppdrag av regeringen, in den svenska elmarknaden i fyra elprisområden:

SE1 – Luleå
SE2 – Sundsvall
SE3 – Stockholm
SE4 – Malmö

I norra Sverige produceras det normalt mer el än det förbrukas. I södra Sverige råder motsatt förhållande. Samtidigt räcker kapaciteten i våra elledningar inte alltid till för att transportera elen från norr till söder.

Dessa begränsningar av överförings-kapaciteten är vanligast under de timmar på dygnet när konsumtionen av el är hög. Under dessa timmar stiger även elpriset eftersom det styrs av tillgång och efterfrågan.

Indelningen av Sverige i elområden syftar bland annat till att de regionala prisskillnaderna ska stimulera att fler nya kraftverk byggs där det är underskott på el och även att statliga Svenska kraftnät, som driver stamnätet, ska få tydliga signaler om var stamnätet behöver förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Källa: Energimarknadsinspektionen