• Bild: Pixabay/Ei/Förvaltningsrätten/Montage/Edit: Chris Smedbakken

Elnätspriserna har ökat kraftigt de senaste åren – på runt tio år har de höjts med mer än 60 procent, enligt SvD:s uppgifter. Detta har fått regeringen att reagera, och lagstifta kring hur elnätsföretagen beräknar sina intäktsramar.

Enligt direktiv från Energimarknadsinspektionen (Ei) får elbolagen bara plocka med sig sina gamla outnyttjade prishöjningar till nästa fyraårsperiod – sedan kan de inte användas längre. Energiminister Ibrahim Baylan (S) utlovade därför kraftigt sänkta avgifter från och med 2020, när den nuvarande perioden tar slut.

Nu verkar det dock inte bli så. Elnätsföretagen har nämligen överklagat Ei:s beslut – och fått rätt i förvaltningsrätten.

Det innebär att de tillåts ta med sig de outnyttjade prishöjningarna i hela två fyraårsperioder istället för en. Därmed får de oanvända prishöjningarna följa med även in i kommande period, alltså 2020-2023. Enligt uppgifter till SvD rör det sig om mellan 10-20 miljarder kronor i outnyttjade prishöjningar, som elföretagen får ta med sig och potentiellt göra bruk av under de kommande åren.

Elbolagen kan fortfarande välja att inte utnyttja de gamla prishöjningarna, men summan utgör ändå en stor del av det belopp som elpriserna hade planerats att sänkas med i och med regeringens lagändring.

Anna Werner, analytiker på Villaägarnas intresseförening, är kritisk till domen.

– De sänkningar som Baylan räknade med, går upp i rök, säger hon till SvD.

Energimarknadsinspektionen kommer sannolikt att överklaga förvaltningsrättens dom.