Snön hänger blöt och tung på grenarna i de djupa Dalaskogarna. Elmontörerna Per Westlund och Johan Karlgren kliver av fyrhjulingen och pulsar genom den meterhöga snön för att felsöka elledningarna i Falu energi och vattens elnät.

Montörerna fick larmet direkt när de kom till arbetet klockan sju på morgonen. 203 abonnenter runt Sundborn är utan ström. Sedan dess har montörerna åkt, traskat, pulsat längs med elledningarna mellan Toftbyn och Sundborn. Nu, tre timmar senare, står de på höjden efter Trollvägen, inne i skogen vid Lövänget.

Här ser de felet. Fyra träd i rad hänger över de luftburna ledningarna. Björkar, nedtyngda av den blöta snön. Per Westlund tar fram motorsågen och sätter på sig skyddskläder. Med van hand sågar han ned de fyra björkarna, en efter en. Elledningarna dallrar till och sträcks ut.

Montörerna ringer in till centralen och ber dem testa elledningarna. De får grönt ljus, strömavbrottet är åtgärdat. Sedan matas strömmen på, område efter område. Klockan 11.44 har alla abonnenter åter ström i sina uttag.

Att elförsörjningen fungerar över landet är av gemensamt intresse. Varje år kostar elavbrotten i Sverige samhället runt en miljard kronor (då är inte indirekta kostnader, som förlorad arbetstid vid störningar i transportsektorn, inkluderade). Den vanligaste orsaken till strömavbrott är, precis som i Sundborn-fallet ovan, att träd och grenar faller över ledningarna.

Energimarknadsinspektionen utför just nu en granskning av elavbrotten. Det framgår att det finns en hel del elnätsföretag som har problem att uppfylla de lagar och regler som finns för marknaden.

LÄS ÄVEN: Forskare konstaterar att elnätet är väldigt sårbart

Energimarknadsinspektionen fokuserar i sin granskning på företag som under 2016 rapporterat att de haft avbrott som varat längre än 24 timmar eller haft kunder med fler än 11 avbrott under året. Det är nämligen brott mot Ellagen (3 kap, 9 §) respektive Leveransföreskrifterna.

Hela 33 elnätsföretag har av Energimarknadsinspektionen fått föreläggande där de uppmanas att förklara anledningarna till de långa eller många avbrotten och vilka åtgärder de ska vidta för att minimera antalet avbrott. Företagen måste även skicka in en tidsplan till inspektionen som beskriver när åtgärderna ska vara genomförda.

LÄS ÄVEN: Kollektivavtal ett krav vid upphandlingar i Dalarna

Den vanligaste, och kanske mest effektiva, åtgärden för att minska risken för elavbrott är att gräva ned luftledningar i marken. Det är också en åtgärd som allt fler elnätsföretag ägnar sig åt just nu. Andra sätt att minska strömavbrotten är att röja ledningsgator eller att byta till belagd (isolerad) luftledning.

 • Det är strömavbrott i området runt Sundborn i Dalarna. Elmontörerna Per Westlund och Johan Karlgren felsöker efter ledningarna mellan Toftbyn och Sundborn. Foto: Tomas Nyberg

 • Det är strömavbrott i området runt Sundborn i Dalarna. Elmontörerna Per Westlund och Johan Karlgren felsöker efter ledningarna mellan Toftbyn och Sundborn. Foto: Tomas Nyberg

 • Elmontör Per Westlund har hittat felet. Foto: Tomas Nyberg

 • Här är felet. Några björkar har tyngts ned av snön och hänger över ledningarna. Foto: Tomas Nyberg

 • Elmontör Per Westlund ringer centralen, han har hittat felet. Foto: Tomas Nyberg

 •  

  LÄS ÄVEN: Två sidor av svensk elproduktion – självklart finns där elektriker

  De elnätsföretag som hade kunder som drabbades av avbrott längre än 24 timmar och/eller som drabbades av fler än elva avbrott under 2016

  • AB PiteEnergi
  • Blåsjön Nät AB
  • Bodens Energi Nät AB
  • Brobacken Nät AB
  • Dala Elnät AB
  • Dala Energi Elnät AB
  • E.ON Elnät Stockholm AB
  • E.ON Energidistribution AB
  • Ellevio AB
  • Falu Elnät AB
  • Göteborg Energi Nät AB
  • Halmstads Energi och Miljö Nät AB
  • Havsnäs Vindkraft Elnät AB
  • Härjeåns Nät AB
  • Härryda Energi AB
  • Jämtkraft Elnät AB
  • Karlsborgs Energi AB
  • Kraftringen Nät AB
  • Kristinehamns Elnät AB
  • Kungälv Energi AB
  • Kvarnforsen Nät AB
  • Lerum Energi AB
  • Luleå Energi Elnät AB
  • Mullbergs Elnät AB
  • Sala-Heby Energi Elnät AB
  • Skellefteå Kraft Elnät AB
  • Töre Energi ek. för.
  • Umeå Energi Elnät AB
  • Vattenfall Eldistribution AB
  • Västerbergslagens Elnät AB
  • Västerviks Kraft-Elnät AB
  • Växjö Energi Elnät AB
  • YS Nät AB