(Scrolla ned för att läsa svaren på frågorna)

Elektrikerförbundets webbtjänst ”Fråga en elektriker” är en viktig pusselbit för att främja elsäkerheten i de svenska hemmen.

Varje vecka kommer nya frågor från allmänheten om allt från vem som är ansvarig för en elanläggning till vad som krävs för att ladda 40 elscootrar.

– Genom att svaret kommer från oss, istället för från någon hemmafixare i ett forum, har det bidragit till att vi kommit en bit på vägen med målet med Trygga Eljobb: att få allmänheten att tänka på elsäkerhet och välja seriösa företag med kollektivavtal som använder certifierade och utbildade elektriker, kommenterar Elektrikerförbundets kommunikationschef, Diana Oldenburg.  

Elföretagen på sajten kontrolleras årligen

”Fråga en elektriker” är en del av Elektrikerförbundets sajt Tryggaeljobb.se, som vänder sig till konsumenter med information om vilka företag som har kollektivavtal, är auktoriserade och använder certifierade elektriker.

Tryggaeljobb.se har omkring 8 000 aktiva besökare per månad och runt 200 registrerade elföretag som kontrolleras årligen att de fortfarande uppfyller kriterierna för att visas på sajten.

Tidigare överinspektör på Elsäkerhetsverket

Den som svarar på allmänhetens frågor för ”Fråga en elektriker” är William Persäter, civilingenjör inom elkraftteknik. I dag är han pensionär men han har tidigare arbetat med el- och säkerhetsfrågor på bland annat Vattenfall, LKAB, ÅF och Installatörsföretagen.

Den senaste tjänsten var dock som överinspektör på Elsäkerhetsverket där han hade ansvar för elsäkerhetsföreskrifterna och behörighetssystemen.

Att svara på allmänhetens el-frågor ser han som en viktig uppgift för att medverka till ökad el-kunskap.

”Människor som inte kan något om el”

Vad får du för frågor?

– Det är väldigt, väldigt blandat. Det handlar egentligen mycket om pedagogik. Det är ju mest människor som inte kan något om el som ställer frågor, och då får man försöka förklara.

Ser du någon trend i frågorna?

– Det handlar mycket om modern utrustning, dimrar, köksmaskiner och saker som inte funkar som de ska. Man har köpt hem en sladd och vet inte hur man ska göra. Då får jag berätta för dem att det här är faktiskt inte tillåtet för vem som helst att göra, utan det krävs en auktoriserad elektriker för att göra det. Väldigt mycket av mina svar går ut på just det: att så här gör man, men du måste anlita en auktoriserad elektriker för att fixa det.

Här följer några av de hundratals frågor som kommit in till Fråga en elektriker, och William Persäters svar:

Kan man dra el från en lampa till ett eluttag?

Det beror på. Kontakta en etablerad elinstallatör, så kan ni tillsammans besluta vilken lösning som är bäst.

William Persäter, civilingenjör inom elkraftteknik
En tecknad glödlampa
Hela frågan och svaret:

Fråga:
Jag har en terrass där jag i dagsläget har tre lampor som är inkopplade i ytterväggen, dvs elen är dragen genom väggen. Jag saknar dock eluttag på terrassen och funderar därför om man på något sätt kan nyttja lamporna för att dra fram el. Antingen dra el från lamporna till nya eluttag eller byta ut lamporna mot eluttag. Är det möjligt eller måste jag dra en ”separat” ledning för eluttag?

Svar:
Om lamporna tänds centralt, kanske inifrån, kan du inte dra en ledning från någon  lampa till ett uttag, för då ”släcker” du uttaget samtidigt som lamporna. Om däremot varje lampa matas med en obruten fasledare, en neutralledare och en skyddsledare, och strömbrytaren sitter i armaturen, då kan man tänka sig att gå vidare till ett uttag.

Man måste då lämpligen ta bort lampan och sätta dit en dosa, varifrån man drar en ledning till det nya uttaget. Från dosan kan man då också dra en ledning till en armatur som kan placeras bredvid dosan om man så vill.

Allt montage som gäller fast installation, t.ex. montering av dosa och ledningsdragning, får endast utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Jag föreslår därför att du kontaktat en etablerad elinstallatör, så kan ni på plats tillsammans besluta om vilken lösning som är bäst med tanke på de lokala förhållandena. Ni ska säkert finna en ljus lösning på det hela!

Bild: Pixabay

Vem ansvarar för elanläggningen?

Anläggningens ägare är i alla lägen ansvarig för att en anläggning är säker och utförd enligt utförd enligt gällande bestämmelser.

William Persäter, civilingenjör inom elkraftteknik
Hela frågan och svaret:

Fråga:
Vem är ansvarig för att en elektrisk anläggning är säker? Till exempel vid ägarbyte.

Svar:
Anläggningens innehavare (ägare) är i alla lägen ansvarig för att en anläggning är säker och utförd enligt utförd enligt gällande bestämmelser.

När man väl skrivit på ett ägarkontrakt för en bostad är man normalt att betrakta som innehavare av den elektriska anläggningen i bostaden och är därmed skyldig att ha anläggningen i säkert skick.

Om det senare visar sig att anläggningen har fel eller brister som kan utgöra en fara, och som fanns redan då bostaden köptes, är du som innehavare skyldig att vidta åtgärder. Detta oberoende av hur en framtida rättstvist mellan säljare och köpare utfaller.

Därför ska man alltid innan köpet av bostaden förvissa sig om att anläggningen är rätt utförd. Det kan kosta många tiotusentals kronor att åtgärda fel och brister i anläggningen och flertalet elinstallationsföretag har elektriker som kan utföra överlåtelsebesiktning av anläggningen.

En sådan besiktning kan även visa på lämpliga förnyelseåtgärder som inte måste utföras men som likväl kan förhöja säkerheten, till exempel installation av jordfelsbrytare.

Bild: Shutterstock/edit

Vad betyder det att ”enkla” en vägg?

När man monterar en regelvägg sätter man först upp gipsskivorna bara på ena sidan. Då har man ’enklat väggen’.

William Persäter, civilingenjör inom elkraftteknik
Hela frågan och svaret:

Fråga:
Snickaren har enklat en gipsvägg. Elektrikerna ska göra en infälld installation i väggen. Vad innebär det att enkla en vägg?

Svar:
När man monterar en regelvägg sätter man först upp gipsskivorna bara på ena sidan. Då har man ”enklat väggen”.

Då kan man montera det som hör till elinstallationen som ska vara innanför väggen, t.ex. dosor för uttag och strömställare.

När allt sådant är klart kan man montera gipsskivorna också på andra sidan, så man får en hel vägg.

Bild: Shutterstock/edit

Kan man ladda 40 elsparkcyklar i en rad?

Nej, det är helt orimligt att ladda så mycket på en gång från ett vanligt uttag och ett vanligt el-abonnemang. Kontakta en etablerad elfirma för att diskutera alternativa lösningar.

William Persäter, civilingenjör inom elkraftteknik
En tecknad elsparkcykel
Hela frågan och svaret:

Fråga:
Jag vill ladda ca 40 st elscooters med laddare på 42volt DC & 2000A i en enda lång rad. Alltså 40 laddare kopplade till hushållsskarvdosor från en elcentral med 16 Ampere säkring. Måste man ha grov kabel om man sätter så många laddare i en enda rad?

Svar:
Din idé är ju intressant, men tyvärr inte genomförbar på det sätt du tänkt dig.

Om du ska ladda 40 scootrar med totalt 2000 A vid en spänning på 42 V DC krävs en effekt på 84 kW DC (84 000 W). Om laddningsutrustningarna är enfasigt anslutna på AC-sidan, 230 V, skulle det kräva en ström på totalt 365 A.

Men du får bara ta ut 16 A från uttaget. Om varje enskild scooter kräver 2000 : 40 A = 50 A vid 42 V DC, motsvarar det drygt 9 A vid 230 V AC. Du kan därför bara ansluta en enda, eller kortvarigt kanske två scootrar till ett 16 A-uttag.

Redan 50 A kräver en kabel på minst 6 mm2. 2000 A skulle kräva en grövre kabel än vad som finns att tillgå på marknaden (flera hundra mm2).

Det är med andra ord helt orimligt att ladda så mycket på en gång från ett vanligt uttag och ett vanligt el-abonnemang. Jag föreslår att du i stället kontaktar en etablerad elfirma för att diskutera alternativa lösningar.

Bild: Pixabay/Edit

Var går ledningarna i väggen?

I regel dras ledningarna rakt ner eller upp från centralen/proppskåpet. Vill man vara riktigt säker kan en elektriker mäta var ledningarna går.

William Persäter, civilingenjör inom elkraftteknik
Ett tecknat batteri med sladdar från plus och minuspolerna
Hela frågan och svaret:

Fråga:
Kan man säga hur ledningar går i väggen till proppskåp? Jag skulle nämligen vilja sätta upp en hatthylla till höger om proppskåpet.

Svar:
Enligt gällande rekommendationer och praxis förläggs ledningar i vägg vertikalt eller horisontellt, i regel nära taket, för att minska risken för att man skruvar eller spikar i dem. I regel dras ledningarna från centralen/proppskåpet rakt ner eller upp också av det skälet.

Risken är således liten att man träffar på några ledningar om man skruvar eller spikar upp något en bit vid sidan om centralen, och skulle man ändå göra det böjs ledarna vanligen åt sidan.

Vill man vara riktigt säker, kan man emellertid höra med en elektriker som kan göra en bedömning i det aktuella fallet, och som har ett särskilt instrument för att mäta ut var ledningarna går.

Ledningar avger nämligen små magnetiska och elektriska fält som är mätbara, och som kan avslöja var de går.
 
Lycka till! Hatthyllor kan man aldrig få nog av!

Bild: Ricarda Mölck/Pixabay