Artikeln fortsätter nedanför listan.

Installera el – det här gäller:

  • Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Detta kan kontrolleras via myndighetens e-tjänst ”Kolla elföretaget”.
  • För solcellsanläggningar gäller att företaget dessutom är registrerat för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”. 
  • Det är straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att vara auktoriserad för arbetet eller utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Sådant olagligt elinstallationsarbete faller under allmänt åtal och utreds av polisen.
  • Även du som anläggningsinnehavare kan få problem, till exempel vid försäljning av din fastighet eller vid ett försäkringsärende. Därför är dokumentationen från elinstallationsföretaget en viktig handling både för dig och företaget. 
  • Du som innehavare är alltid ansvarig för din elanläggning och att eventuella brister tas om hand på ett korrekt sätt.

Vem ska man anlita?

En tecknad bygghjälm

✔️ Kontrollera att företaget som anlitas är registrerat hos Elsäkerhetsverket med rätt verksamhetstyp: Elproduktionsanläggning. Det kan du göra med hjälp av Elsäkerhetsverkets tjänst ”Kolla elföretaget”.

✔️ Ta referenser på företaget. Vad säger tidigare kunder, är de nöjda med arbetet?

✔️ Anlita helst ett företag som har kollektivavtal då detta oftast borgar för ett seriöst företag.

Bild: Shutterstock

Inför arbetet: Vad bör du som konsument göra?

Två tecknade personer med pratbubblor ovanför sina huvuden

✔️ Se till att det skrivs in i entreprenadkontraktet att anläggningen skall uppfylla Elinstallationsreglerna vid montering, drift och information inför skötsel efter överlämning.

✔️ Begär helst vid avtalstecknandet att få reda på vilka företag som kommer att utföra installationen.

✔️ Kontrollera med ditt försäkringsbolag, din kommun, ditt elnätsbolag som den lokala räddningstjänsten så att alla regler följs. 

Bild: Shutterstock/Montage

Inför arbetet: Vad ska företaget göra?

En tecknad samling skyddsutrustning

✔️ Alla personer som utför elinstallationsarbete på anläggningen ska omfattas av företagets egenkontrollprogram.

✔️ Företaget ska skapa sin egen handbok för sina rutiner hur de planerar, utför, dokumenterar och kontrollerar sitt arbete, och där ska ingå vilka personer som får göra vad.

✔️ Det ska finnas minst en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt auktorisation.

Bild: Pixabay

Under arbetet: Varningstecken att hålla koll på

En stiliserad varningsskylt med en dödskalle på

⚠️ Var aktsam på om ni köper anläggningen från ett företag, men andra företag dyker upp och monterar. Begär helst vid avtalstecknandet att få reda på vilka företag som kommer att utföra installationen.

⚠️ Vid osäkerhet, till exempel om det används felaktiga ställningar, inga fallskydd vid arbete på taket eller konstiga monteringar, bör konsumenten reagera i tid och eventuellt begära en opartisk besiktning.

Bild: Pixabay/Chris Smedbakken

Efter arbetet: Viktiga saker att komma ihåg

Två tecknade händer som skakar hand

✔️ Se till att du efter färdig installation får en skriftlig dokumentation av anläggningen, där det framgår skötselråd och driftsanvisningar. Många företag missar detta.

✔️ Vid överlämnande ska det även lämnas över en dokumentation på den kontroll som ska vara utförd utifrån egenkontrollprogrammet.

✔️ När anläggningen är färdig är det anläggningsinnehavaren som är ansvarig för sin anläggning. 

Bild: Shutterstock/Montage

Källor: Jonas Bengtsson (elinspektör på Elsäkerhetsverket) och Sven Höckert (ombudsman och arbetsmiljöresurs på Elektrikerförbundet).

Ett vanligt missförstånd

Sven Höckert är ombudsman och arbetsmiljöresurs på Elektrikerförbundet.

Han säger att det kan finnas fler elanläggningsägare i samma situation som ”Håkan”, som lurades att betala 200 000 kronor för ett icke godkänt solcellstak

– Problemet är att det är Elanläggningsansvarig (villaägaren) som, så fort anläggningen är överlämnad och driftsatt, ansvarar för elanläggningen. Finns det då brister i den så kan både försäkringsbolag och myndigheter vid skada eller olycka hålla fastighetsägaren ansvarig – även om denne inte medvetet köpt en felaktig anläggning, säger Sven Höckert.

Man tror att man kan göra mycket själv, och att det sedan räcker med att man ringer en elfirma som kommer och kopplar in växelriktaren. Men det räcker inte.

Jonas Bengtsson, elinspektör Elsäkerhetsverket

Jonas Bengtsson är elinspektör på Elsäkerhetsverket. Han säger att myndigheten de senaste åren har tagit emot många samtal och frågor från konsumenter gällande solcellsinstallationer. 

– Missförståndet många gånger är att man tror att man kan göra mycket själv, och att det sedan räcker med att man ringer en elfirma som kommer och kopplar in växelriktaren. Men det räcker inte, för hur ska den personen veta att arbetet är korrekt utfört? Ska hen ta på sig det ansvaret?, säger Jonas Bengtsson.

Vad bör en konsument som vill installera solceller på sitt tak tänka på?

– När en solcellsanläggning ska installeras ska allt elinstallationsarbete, både på likströms- och växelströmssidan, utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Det gäller såväl att montera paneler, koppla ihop paneler som att utföra kabeldragningar, säger Jonas Bengtsson.