Silhuetten av en person som står och tittar på solnedgången, invid bilden av en person som monterar ett solcellstak. Bilder på misslyckade installationer är monterade över.

Håkan betalade 200 000 kronor för att installera solceller på sitt villatak. Men företaget var inte auktoriserat och installationen ytterst bristfällig. Håkan vann mot företaget i ARN, men företaget satte sig själva i konkurs innan installationen åtgärdades. (Personerna på bilden har inget samband med texten)

Det var i början av 2019 som Håkan beslutade sig för att hoppa på trenden att installera solceller. 

– Jag är intresserad av att värna klimatet och miljön och det var samtidigt ett sätt att minska utgifterna när jag går i pension. Jag hade en sparslant som jag lade på det här. 

Håkan gjorde en gedigen research, han gick på föreläsningar och försökte sätta sig in i hur allt fungerade. Därefter lade han ut en förfrågan på förmedlingssajten Offerta och fick en handfull svar. 

– Jag jämförde, gjorde statistik och tog in referenser. Det företag jag till slut valde lämnade en referens som jag ringde upp, och den personen bedyrade att det här företaget var väldigt bra. Så jag tänkte att det här företaget är lika bra som något annat.

De verkade inte vana, och inte veta vad de gjorde. De var tafatta, och på enklare frågor om elen så hade de inga svar.

”Håkan”

Företaget tog på sig uppdraget och sommaren 2019 påbörjades arbetet med att sätta upp solcellspaneler på Håkans tak. Efter ett tag började Håkan ana att allt inte stod riktigt till. 

– De verkade inte vana, och inte veta vad de gjorde. De var tafatta, och på enklare frågor om elen så hade de inga svar. 

När allt sades vara klart så reagerade Håkan över resultatet.  

– Eldragningarna var fult installerade, det såg inte proffsigt ut. Det kunde till och med jag se. Det hängde kablar och det var slarvigt draget, vissa kablar klämdes mellan takpannorna. 

Han kontaktade företagets ägare med sina frågor. Ägaren bedyrade dock att allt var i sin ordning.

Egenkontrollen gjordes av ett annat, större och välrenommerat elföretag i Stockholmstrakten. De satte in växelriktare och genomförde vissa mindre installationer. 

Bild på en misslyckad solcellsinstallation

”Håkans” bilder från en del av installationen på hans villatak.

Bild på en misslyckad solcellsinstallation

”Håkans” bilder från en del av installationen på hans villatak.

– Men det var väldigt svårt att utläsa vad som infattades i egenkontrollen och vad som inte infattades. Så jag kontaktade det här större elföretaget om detta. Och det var väldigt uppenbart att de blev väldigt generade över frågan. De ville inte svara på mina frågor, de bara duckade. 

Håkan kände på sig att något inte stämde. Han läste på än mer och insåg att det ska vara utbildade elektriker inblandade när solceller ska installeras.

– Jag kontrollerade med Elsäkerhetsverket, och såg att det företag som hade installerat mina solceller inte var godkända som installatörer.

Han kontaktade återigen ägaren till företaget. Till svar fick han att det var det större företaget, som genomförde egenkontrollen, som var de som var behöriga. Och återigen: att allt var som det skulle. 

– Först var jag inte säker på min sak. Men så pratade jag med Elsäkerhetsverket och fick veta att de som är på taket och arbetar ska vara installatörer, och det förstod jag ju att de som hade varit på mitt tak inte var. Jag kontaktade återigen ägaren, men fick försäkran av honom att de som varit på mitt tak var godkända installatörer. Jag trodde väl inte riktigt på honom, men hade ju inte kontrollerat det innan. Man frågar ju inte de som är uppe på taket ”får jag se din legitimation?”

Håkan anade fortsatt oråd och anlitade en besiktningsman. Besiktningsmannen konstaterade det Håkan hade anat: Anläggningen var bristfälligt installerad. 

Sedan lämnade de arbetet och sjukskrev sig. Panelerna låg då lösa på taket och det började bli storm.

”Håkan”

– Det var inte bara elen som var dåligt gjord, utan även panelerna var bristfälligt monterade. De ska ju skruvas fast ordentligt så att de inte flyger bort om det blir storm eller kommer massa snö, men det var de inte. Allt var felaktigt gjort. Det var väldigt många punkter som besiktningsmannen slog ned på.

Efter besiktningen kontaktade Håkan återigen företaget som då lovade att åtgärda bristerna med elen. Det dröjde till december 2019 innan företaget åter var på plats på taket. 

– De kom hit och skruvade loss panelerna och började dra om elen. Men sedan lämnade de arbetet och sjukskrev sig. Panelerna låg då lösa på taket och det började bli storm. Då förstår du vad orolig jag var. 

Efter ytterligare en vecka kom montörerna tillbaka och skruvade åter fast panelerna. 

– Samma kväll sitter jag och tittar på tv, så hör jag hur det rasar till. En av panelerna har rasat och hänger bara i kabeln. 

Håkan ringer direkt till företaget, men de svarar inte förrän dagen efter. Ägaren skickar en anställd som skruvar fast panelerna ännu en gång.

Nu tycker Håkan att taket ser okej ut, och anlitar återigen besiktningsmannen. Men besiktningsmannen godkänner inte heller denna gång anläggningen, det är fortfarande för många brister kvar. 

Företaget lovar återigen att åtgärda bristerna. Men dagarna, veckorna och månaderna går utan att något händer. 

Det här är inga installatörer, utan brottslingar, de lurar folk på pengar.

”Håkan”

Till slut får Håkan nog. Han anmäler företaget till ARN, allmänna reklamationsnämnden, och får rätt. Företaget uppmanas göra om installationen, eller ge Håkan kompensation för den felaktiga installationen och kostnaden för att installera om den.

Företaget motsätter sig dock ARN:s beslut. Då kontaktar Håkan en jurist för att stämma företaget.

Samtidigt är företaget ett ärende för Elsäkerhetsverket. De har fått vetskap om att företaget utfört elinstallationsarbete utan att vara godkända för det. Trots uppmaningar har inte företaget anmält sig till Elsäkerhetsverkets register.

Myndigheten beslutar att förelägga företaget med vite. Ärendet går ända till förvaltningsrätten som i januari 2021 dömer företaget till ett vite på 50 000 kronor för att inte hörsammat Elsäkerhetsverkets uppmaning. Något som Elektrikern rapporterade om

Håkans jurist förbereder en stämningsansökan mot företaget, men hinner inte färdigt innan företaget försätter sig självt i konkurs.

Företaget slipper på så sätt att kompensera Håkan för det felinstallerade solcellstaket. Något som får till konsekvens att Håkan nu står med ett solcellstak, som han lagt ut närmare 200 000 kronor på, men som inte är godkänt. 

– Det här är inga installatörer, utan brottslingar, de lurar folk på pengar, säger Håkan och tillägger:

– Vi bör premiera de duktiga och seriösa hantverkarna men de andra måste vi hjälpas åt att få bort. Det ligger i allas intresse. 

Jag fick kontakt med en person i Västerås som blev blåst av samma företag, men varken han eller jag vill tala om det här offentligt. Många vill lägga locket på när något sådant här sker.

”Håkan”

Det är inte många som talar om problemet med oseriösa solcellsföretag offentligt, varför tror du det är så?

– Jag fick kontakt med en person i Västerås som blev blåst av samma företag, men varken han eller jag vill tala om det här offentligt. Många vill lägga locket på när något sådant här sker. Man skäms och det gynnar inte en själv att dra det vidare.

– De som fått sin anläggning godkänd för elproduktion, även med felaktig installation, riskerar ju att få anläggningen nedstängd. Det skulle inte bara kosta allt de redan lagt ned, utan de skulle även få betala nedmonteringen. Dessutom utan att ha en egen elproduktion. Det är anledningen till att många inte vill gå vidare med sådant här. 

Vad skulle du ge för tips till andra konsumenter som vill installera solceller på sina tak?

– För det första: Kontrollera företagen bättre än jag gjorde. Det allra viktigaste är att det ska vara auktoriserade elinstallatörer, och det borde jag ha vetat, och kunnat kontrollera innan jag anlitade dem. Men jag förstod faktiskt inte det innan.

Fotnot: Håkan heter egentligen något annat, och bilderna föreställer andra personer.