Källa: Solcellskollen/Energimarknadsinspektionen

Kraftslag och anläggningar med lägst kostnader tas först i anspråk, och fylls sedan på med dyrare kraftslag tills utbud och efterfrågan möts.

Kostnaderna för kraftslagen representerar den rörliga kostnaden för att producera en extra kWh, vilket t.ex. inkluderar bränsle- och utsläppsrättskostnader (vattenkraften är ett undantag då den kan lagra energi och prissättas utifrån vad elen förväntas vara värd vid ett senare tillfälle).

Det elpris som blir rådande motsvaras av den rörliga kostnaden för den för tillfället dyraste elproduktionen. Normalt sett ökar efterfrågan vid lägre elpriser och vice-versa.

Källa: Solcellskollen/Energimarknadsinspektionen