Nu är det den årliga arbetsmiljöveckan. Med det vill jag ställa en fråga: Vem vet bäst hur arbetsmiljön på ditt jobb ser ut?

Är det en av dina arbetskamrater på industrigolvet, i livsmedelsbutiken, på äldreboendet, bygget, restaurangen eller vart du än arbetar? Eller kan en oberoende inspektör från arbetsmiljöverket veta bättre?

För oss är svaret självklart.

De som arbetar på en arbetsplats är experter på riskerna där. Därför har vi fackliga skyddsombud valda av sina arbetskamrater. Eller fackligt utsedda regionala skyddsombud för mindre arbetsplatser där ingen kunnat ta uppdraget.

Skyddsombuden har kunskap

Skyddsombudet bevakar att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och sin och sina kollegors rätt att inte bli skadade eller sjuka på grund av jobbet.

Det är skyddsombudet som vet när trucken är fel lastad och kan leda till olycka. Som ser att ett luftutsug är dåligt. Att schemat inte ger vila och återhämtning.

Ett skyddsombud som är i verksamheten förstår när en okunnig chef inte klarar arbetsmiljön, eller rent av är anledningen till att den är dålig.

Det här är exempel på vad Sveriges alla skyddsombud arbetar med varje dag för att du och jag ska komma hem hela från jobbet.

Ett dödsfall i veckan

Skyddsombuden gör dagligen skillnad på våra arbetsplatser och det behövs ännu fler. De behöver backas upp av oss andra och ha tillgång till den fackliga verktygslådan för att vara framgångsrika.

Bara under förra året anmäldes 39 000 arbetsplatsolyckor i Sverige. 48 människor dog på jobbet. Nästan en person i veckan. PÅ JOBBET.

Till det ska läggas dödsolyckor till och från arbetet och dödsfall på grund av arbetsrelaterade sjukdomar av till exempel damm eller kemikalier, psykisk ohälsa som slutar i självmord.

Den egentliga siffran är alltså långt mycket högre.

Avgörande med facklig koppling

När verkligheten ser ut som den gör är de fackliga skyddsombuden avgörande.

De ska våga ifrågasätta arbetsgivarens beslut utan att riskera anställning, ställa krav på säkerhet utan repressalier, de borde uppmuntras och tas till vara istället för att hindras i uppdraget.

De måste både kunna och våga stoppa arbetet när det krävs för att garantera liv och hälsa.

Skyddsombuden skyddar de anställda men också arbetsgivarna. Facken skyddar skyddsombuden, men bidrar också till att kompetensutveckla och organisera deras arbete.

Utan en facklig organisation i ryggen finns en risk att arbetsgivaren kan utöva påtryckningar på skyddsombudet eller de anställda att utse någon som inte ställer obekväma krav.

Oacceptabelt

Högerpartierna i riksdagen har länge krävt att skyddsombuden ska skiljas från facket.

Vad det hade betytt för svenska arbetsplatser kan vi bara gissa, men helt säkert är att vi flyttat kompetensen FRÅN arbetsplatsen och arbetsplatserna hade blivit mindre kravställda och tysta om säkerhetsrisker. Det accepterar inte vi.

Vi kan inte vara nöjda förrän vi har ett arbetsliv som inte skadar, sliter ut eller dödar människor.

Arbetsmiljöarbetet behöver växlas upp och det görs bäst i samverkan mellan chef och skyddsombud på arbetsplatsen.