Denna vecka sker förhandlingarna i Arbetsdomstolen mellan Svenska Elektrikerförbundet och Hometec security om vilket kollektivavtal som ska gälla. Elektrikernas eller Unionen. Är de anställda arbetare eller tjänstemän?

Mycket av förhandlingarna hittills handlar om terminologi. Hur ska olika arbetsmoment beskrivas? Hur ska de som utför arbetsmomenten betecknas?

Det är viktigt för att kunna placera in medarbetarna i arbetarerfållan eller i tjänstemannafållan.

Uppmontering blir ”sätta upp”

Samtidigt har moderbolaget Verisure passat på att ändra terminologin på arbetsmoment och medarbetare. Tekniker heter numer ”säkerhetsexpert” och installationsadress heter numer ”uppkopplingsadress”.

Den nya terminologin skickades ut till medarbetarna i slutet av januari i år. Så här står det bland annat i meddelandet (transkribering i textform följer nedanför bilden):

Bild på det intermeddelande från Verisure som refereras i sin helhet i texten.
Den nya terminologin skickades ut till medarbetarna i slutet av januari i år. Så här står det bland annat i meddelandet.

”Ny Terminologi

Som vi tidigare kommunicerat så håller Verisure på att byta ut vissa av våra termer. Detta är ett pågående och stort projekt som genomsyrar hela organisationen och det är många nya termer som ska börja användas.

För att vi ska komma igång, är det viktigt att säkerställa att vi använder rätt ord i skrift. Det är många termer som byter namn. Men det allra största som vi använder på vår avdelning har vi sammanställt här nedan.

Ni kommer att se i LHIN, våra SMS men även i våra arbetssätt i Toolbox att det finns en hel del rubriker och löpande text som bytt namn.

Dessa ord är de mest frekventa ni kommer att stöta på och använda:

 • Service- Kundärende
 • Tekniker- Säkerhetsexpert
 • Serviceanmälan- Kundärendeanmälan
 • Servicebesök- Kundbesök
 • Produkt- Komponent
 • Installationsadress- Uppkopplingsadress
 • Installations/installationsnummer- avtal, avtalsnummer
 • Serviceavtal- Tilläggsavtal i larmtjänst
 • Driftsättning- Aktivering av larm(tjänst)
 • Nedmontering- Nedkoppling/nedkoppla komponent
 • Uppmontering- Uppkoppling av komponent/sätta upp
 • Teknisk Utfasas- Så som i tekniskt ärende, tekniskt uppföljning, tekniskt fel etc.”

Läs allt om konflikten med Verisure och Hometec security här.