Elektrikerförbundet har kallat flera vittnen för sin sak, bland andra förbundets tidigare förhandlingschef Ronny Wenngren. Tidningen kommer att vara på plats för att rapportera.

Bakgrunden är denna: Sommaren, 2020, pågick en uppmärksammad konflikt mellan Elektrikerförbundet och ett av Verisures franchiseföretag i Göteborg, Hometec security.

Företaget vägrade teckna avtal med Elektrikerförbundet och fick understöd av arbetsgivarorganisationen Almega.

Efter blockad och strejk tecknade företaget till slut avtal med Elektrikerförbundet, men förkunnade samtidigt att det inte hade för avsikt att följa det. Istället skulle företaget följa Unionens tjänstemannaavtal.

Ett foto på ett domstolsdokument där det står att förhandlingarna mellan Elektrikerförbundet och Hometec security börjar klockan 9 både tisdag och onsdag.
I dag, tisdag 8 mars, inleds förhandlingarna i Arbetsdomstolen i Stockholm mellan Elektrikerförbundet och Hometec security. Förhandlingarna fortsätter under onsdagen. Båda dagarna inleds sammanträdet klockan 9.

Verisure tecknade avtal i skymundan

Det är denna konflikt som nu till slut nått Arbetsdomstolen. Men det handlar inte bara om avtalet för det Göteborgsbaserade företaget.

Vinner Elektrikerförbundet ärendet mot Hometec security i Arbetsdomstolen får vi räkna med att det gäller även moderbolaget Verisure.

För samtidigt, i skymundan, har moderbolaget Verisure tecknat kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Det skedde i somras, och för Elektrikerförbundet var det ingen stor sak. Förbundet tecknar över 100 kollektivavtal per år, men för motparten borde det ha varit en ganska stor fråga.

Ville undvika publicitetsskada

Dock ska Verisure samtidigt som avtalstecknandet skedde ha förklarat att de inte tänker tillämpa det, istället tillämpar de Unionens tjänstemannaavtal för de anställda larminstallatörerna.

Anledningen till att Verisure ändå tecknade ett avtal med Elektrikerförbundet ska enligt uppgift till tidningen vara att de vill ”undvika den publicitetsskada som en konflikt med Elektrikerförbundet skulle innebära”.

Mycket större än det ser ut

På papperet ser inte förhandlingarna i Arbetsdomstolen ut att handla om någon stor fråga. Tvisten som nu har nått Arbetsdomstolen handlar om förskottslön, som finns i Elektrikerförbundets avtal, kontra efterskottslön, som är vad som gäller i Unionens avtal.

Men det är så mycket större än så. Är de som installerar larm att betrakta som arbetare eller som tjänstemän? 

Det är frågan som nu kommer att avgöras.