Marie Darehed började på larmfirman Comdate i Luleå 2018. Vid anställningen förklarades det att det var Unionens kollektivavtal som gällde på företaget, och att om hon ville bli fackligt ansluten så var det i Unionen hon borde vara medlem.

Men Marie Darehed var ju elektriker och hennes arbetsuppgifter var inte tjänstemannauppgifter, så hon började fundera.

”Jag var arbetare och inte tjänsteman”

Så läste hon i Unionens medlemstidning om den skiljedom mellan Unionen och Elektrikerförbundet som klubbades hösten 2019 gällande larminstallatörerna på Sector alarm, där det slogs fast att det var Elektrikerförbundets kollektivavtal som skulle gälla för larminstallatörerna – och därmed Elektrikerförbundet som skulle organisera larminstallatörerna.

Det är ju ett arbetaryrke. Vi drog kabel, monterade, klättrade på stegar, blev skitiga och måste duscha.

Marie Darehed, elektriker

– Då kontaktade jag Unionen, för att kolla om jag verkligen hade rätt avtal. Då fick jag ett svar att det var osäkert om de skulle kunna hjälpa mig, eftersom jag var arbetare och inte tjänsteman, även om företaget hade ett kollektivavtal med Unionen, berättar Marie Darehed.

Så vad gjorde du då?

– Då kontaktade jag Elektrikerförbundet, och de sa att Comdate hade haft kollektivavtal med Elektrikerförbundet hela tiden, så de tyckte det hela var lite konstigt. Att jobba med larminstallationer handlar ju mycket om eljobb.

Hade fått för låg lön

Marie Darehed bytte fack till Elektrikerförbundet och när förbundets ombudsmän kollade de villkor som gällde för Marie på arbetsplatsen upptäckte de att hennes lön var för låg – hon gick på Unionens arbetsledaravtal, som har lägre lön än Elektrikernas Installationsavtal.

De kallade företaget till förhandling. Där förklarade företaget att de tyckte att det var upp till dem, företaget alltså, vilket avtal som skulle gälla.

Michael Bentin

Det här handlar om ren lönedumpning, och arbetsgivaren kan ju inte själva bestämma vilket avtal som ska gälla.

Michael Bentin, Elektrikerna

Michael Bentin är ombudsman på Elektrikernas förbundskontor, med ansvar för larmfrågor. Han säger att han är förvånad över företagets agerande.

– Vi tycker detta är otroligt konstigt att arbetsgivaren anser att detta är ”arbetsledande arbete” som utförs. Vi har varit ute och tittat, och det är tekniker som är ute och drar kablar och sätter upp larmcentraler och brandlarmsenheter, precis som vilken larmtekniker som helst på andra larmföretag som går under våra avtal.

”Det här handlar om ren lönedumpning”

Företaget har varit medlemmar i Installatörsföretagen sedan mitten på 1990-talet, och har följt Elektrikerförbundets Installationsavtal fram till mitten av 2010-talet.

Sedan började de av någon anledning att använda sig utav Unionens avtal, och skrev in det i alla nyanställdas anställningsbevis.

– De har ju Installationsavtalet och det är vad som ska gälla. Det här handlar om ren lönedumpning, och arbetsgivaren kan ju inte själva bestämma vilket avtal som ska gälla, utan det här är ju arbetareuppgifter som de anställda utför, säger Michael Bentin.

De tyckte det hela var lite konstigt. Att jobba med larminstallationer handlar ju mycket om eljobb.

Marie Darehed, elektriker

Elektrikerna stämmer företaget

Ärendet gällande Marie Dareheds för låga lön gick till central förhandling, men inte heller där lyckades parterna att enas. Något som ledde till att Elektrikerförbundet nu stämt företaget i Arbetsdomstolen.

Förbundet yrkar att företaget dels retroaktivt betalar den lön som Marie Darehed haft rätt till enligt avtalet, dels betalar henne ett skadestånd på 25 000 kronor för avtalsbrott, därutöver ett skadestånd till förbundet på 50 000 kronor.

Jobbar idag på Eitech

I dag arbetar Marie Darehed som serviceelektriker på Eitech i Luleå, och hon säger att här fungerar såväl avtal som den fackliga verksamheten. Om arbetet på Comdate i Luleå säger hon:

– Det är ju ett arbetaryrke. Vi drog kabel, monterade, klättrade på stegar, blev skitiga och måste duscha, så jag tycker inte att det är ett tjänstemannayrke. Och jag tycker att man ska ha rätt avtal.

– Om man vill ha hjälp och har funderingar så vill man ju kunna få hjälp av det korrekta förbundet. För som Unionen sa: de kunde ju inte de hjälpa oss om vi är under fel avtal.