Äntligen. Nu kommer det till slut att avgöras. Den konflikt som började förra sommaren i Göteborg – där Verisures franchiseföretag Hometec security tecknade kollektivavtal med Elektrikerförbundet, men samtidigt tillstod att de inte avsåg att tillämpa det, utan istället skulle tillämpa Unionens tjänstemannaavtal – kommer i mars att avgöras i Arbetsdomstolen.  

På papperet ser det inte ut att handla om någon stor fråga. Tvisten som nu har nått Arbetsdomstolen handlar om förskottslön, som finns i Elektrikerförbundets avtal, kontra efterskottslön, som är vad som gäller i Unionens avtal.

Men det är så mycket större än så. Är de som installerar larm att betrakta som arbetare eller som tjänstemän? 

Ordval kan vara avgörande

Verisure och deras franchiseföretag hävdar att de är tjänstemän. Anledningen till det är att det blir mycket billigare och enklare för bolaget.

Dock ska Verisure samtidigt som avtalstecknandet skedde ha förklarat att de inte tänker tillämpa det, istället tillämpar de Unionens tjänstemannaavtal.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Att det är mycket som står på spel visar inte minst det faktum att bolaget har döpt om larminstallatörerna till ”säkerhetsexperter”, och att de anställda inte längre ska säga att de kopplar saker, istället ska de säga att de ”kopplar upp” saker.

Ren semantik alltså. Men det kan vara avgörande sådan.  

Vägrar tillämpa avtalet med Elektrikerna

Samtidigt, i skymundan, har moderbolaget Verisure tecknat kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Det skedde i somras, och för Elektrikerförbundet var det ingen stor sak. Förbundet tecknar över 100 kollektivavtal per år, men för motparten borde det ha varit en ganska stor fråga.

Dock ska Verisure samtidigt som avtalstecknandet skedde ha förklarat att de inte tänker tillämpa det, istället tillämpar de Unionens tjänstemannaavtal.

Hon tyckte det hela var konstigt. Inte var hon tjänsteman?

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Anledningen till att Verisure ändå tecknade ett avtal med Elektrikerförbundet ska enligt uppgift till tidningen vara att de vill ”undvika den publicitetsskada som en konflikt med Elektrikerförbundet skulle innebära”.

Men vinner Elektrikerförbundet ärendet mot Hometec security i Arbetsdomstolen får vi räkna med att det gäller även moderbolaget. Så tvisten gällande förskotts- kontra efterskottslön är betydligt större än vad den ser ut att vara vid en första anblick.  

Egentligen redan beslutat i skiljenämnd

Men egentligen är detta redan avgjort. En skiljenämnd beslutade redan hösten 2019 att larminstallationsarbete var att betrakta som arbetarearbete – inte tjänstemannaarbete.

Därav skulle Elektrikerförbundets avtal gälla på Sector alarm, och inte Unionens avtal.

Det borde självklart gälla även för de som installerar larm på Verisure – vad man än väljer att kalla dem.  

Unionen hänvisade till Elektrikerna

Det har samtidigt dykt upp ännu ett larmärende som ska upp i Arbetsdomstolen.

Detta ärende handlar om en mindre larmfirma i Norrbotten som sedan många år är medlemmar i Installatörsföretagen och har tillämpat Installationsavtalet på sina larminstallatörer. Men för några år sedan började de istället att tillämpa Unionens tjänstemannaavtal.

Så började elektrikern Marie Darehed på firman, och hon tyckte det hela var konstigt. Inte var hon tjänsteman? Hon kontaktade Unionen för att ta reda på hur det låg till – och de hänvisade henne till Elektrikerförbundet.

Unionen skulle nämligen inte kunna hjälpa henne, eftersom hon var arbetare och inte tjänsteman.  

Det ser alltså ut att bli spännande förhandlingar i Arbetsdomstolen i vår. Tidningen kommer såklart att bevaka vad som händer. Missa inte!