Förra sommaren, 2020, pågick en uppmärksammad konflikt mellan Elektrikerförbundet och ett av Verisures franchiseföretag i Göteborg, Hometec security. Företaget vägrade teckna avtal med Elektrikerförbundet och fick understöd av arbetsgivarorganisationen Almega.

Efter blockad och strejk tecknade företaget till slut avtal med Elektrikerförbundet, men förkunnade samtidigt att det inte hade för avsikt att följa det. Istället skulle företaget följa Unionens tjänstemannaavtal.

Nu har denna konflikt till slut nått Arbetsdomstolen. Den 8-9 mars 2022 ska ärendet avgöras i domstolen.

Informerar inte nyanställda om avtalet

Det är med bakgrund av detta vi ska förstå det kollektivavtal som moderbolaget Verisure tecknade med Elektrikerförbundet i somras.

Isabell Öberg har arbetat med att stötta förbundets medlemmar på Verisure, hon vittnar om ett svårjobbat uppdrag.

Det är ganska tydligt att de inte vill ha med oss att göra.

Isabell Öberg, ombudsman region Mitt

– Vi har medlemmar på Verisure över hela landet, men eftersom inte företaget går ut med att de har avtal med oss så vet inte de nyanställda om att de ska vara medlemmar hos oss, och det är en ofantligt stor personalomsättning på bolaget.

Ändå har förbundet sedan i somras haft ett flertal digitala medlemsmöten där medlemmar från hela landet har deltagit, möten som har fått förläggas till kvällstid då de anställda inte vill stöta sig med arbetsgivaren och inskränka på arbetstiden.

– Gruppgemenskapen har varit väldigt stor, vittnar Isabell Öberg.

Ett uppslag ur ett tidigare nummer av Elektrikern, där rubriken lyder: "Konflikt ledde till kollektivavtal".
I Elektrikern nummer 8 från 2020 kunde man läsa om hur Elektrikernas konflikt med Hometec Security resulterat i ett kollektivavtal.

Bytt servicebilarna till vanliga personbilar

Bland annat har Isabell Öberg fått många fordonsfrågor, om lastning, säkerhet och vilka krav de anställa kan ställa på sin arbetsgivare.

Efter besök på plats har hon kunnat konstatera att bolaget bytt servicebilarna till vanliga personbilar, vilket innebär att det saknas tillräckligt lastutrymme.

Efter dialog med bolaget har förbundet fått till svar att en arbetsgrupp för arbetsmiljö planeras, men än så länge finns inget skyddsombud representerat av Elektrikerna på bolaget.

De har fått veta att de numer ska tilltalas ’säkerhetsexperter’, och de ska sluta säga att de kopplar saker. I stället ska de säga att de ’uppkopplar’ saker.

Isabell Öberg, ombudsman region Mitt

Ingen arbetstidsförkortning och reseersättning

Andra frågor som kommit upp har handlat om den arbetstidsförkortning som finns i Elektrikerförbundets avtal, men inte i Unionens. Detsamma gäller resefrågor.

– I Unionens avtal så har de ingen särskild reseersättning. I vårt avtal har vi 30 min som vi ska köra fordonet privat, resten ska vi ha särskild ersättning för, förklarar Isabell Öberg.

”Unionen har sålt sig så ofantligt billigt”

Hon är märkbart frustrerad över situationen.

– Efter det att företaget skrev på vårt avtal har det skett en del förändringar som borde ha mbl-förhandlats, men företaget har inte kallat oss till förhandlingarna.

– Det är ganska tydligt att de inte vill ha med oss att göra, och när det inte sker något samarbete blir det svårt för medlemmarna att hävda sina rättigheter. Personal som varit företaget troget känner att det hela tiden bara dras åt. Den senaste tiden har de anställdas ersättningar sänkts. Unionen har sålt sig så ofantligt billigt, vilket har gjort att många har ansett det omöjligt att vara kvar i företaget.

Vill dölja att de anställda är arbetare

Att företaget gör allt för att visa utåt att de anställda larminstallatörerna inte är arbetare utan tjänstemän är tydligt.

– De har fått veta att de numer ska tilltalas ”säkerhetsexperter”, och de ska sluta säga att de kopplar saker. I stället ska de säga att de ”uppkopplar” saker, säger Isabell Öberg.

Den kommande förhandlingen i Arbetsdomstolen, där Verisures franchiseföretag Homtec security står mot Elektrikerförbundet, kommer med all säkerhet att avgöra vilket avtal, och vilka villkor de som arbetar med att installera larm på hela Verisure ska ha – vad de än tituleras.

Mycket större fråga än löneformer

Själva tvisten handlar om förskotts- kontra efterskottslön. Enligt Elektrikerförbundets avtal ska lönen betalas den 25:e i samma månad som den tjänas in, Hometec har tillämpat efterskottslön.

Detta är den tvist som nu gått till Arbetsdomstolen, men frågan är alltså mycket större än så. Det handlar om vilket avtal de som installerar larm på Hometec ska gå under: Elektrikerförbundets arbetareavtal – eller Unionens tjänstemannaavtal.

Michael Bentin

Vi har gjort intervjuer med medlemmarna hur deras arbetsdag ser ut, och det visar att det är arbetare och att de ska följa vårt Larm- och säkerhetsteknikavtal.

Michael Bentin, Elektrikerna

Är de som installerar larm att beteckna som arbetare, eller tjänstemän?

– De säger säkerhetsexperter, vi kallar dem larminstallatörer. Vi hävdar att det är ett arbetareavtal som ska gälla, de säger att det är ett tjänstemannavtal, säger Michael Bentin på Elektrikernas förbundskontor, som är den på förbundet som är ansvarig för larmfrågor.

Hänvisar till avtal från 50-talet

Hometec yrkar att de anställda som installerar larm är tjänstemän, och hänvisar till en gränsdragningsöverenskommelse mellan Elektrikerförbundet och Svenska Industritjänstemannaförbundet från 1954.

Elektrikerförbundet hänvisar å sin sida till den skiljedom som klubbades mellan Elektrikerna och Unionen 2019, där det fastslogs att arbetsuppgiften att installera larm är en arbetarsyssla.

– Vi har gjort intervjuer med medlemmarna hur deras arbetsdag ser ut, och det visar att det är arbetare och att de ska följa vårt Larm- och säkerhetsteknikavtal, något som arbetsgivaren inte gör, säger Michael Bentin och tillägger:

– Vi ska lösa detta i mars. Det är inga konstigheter. Det här ska vi fixa.

Elektrikerförbundet yrkar att bolaget ska betala 150 000 kronor till förbundet för brott mot kollektivavtalet.

Skiljedomen mellan Elektrikerna och Unionen

På Sector alarm gällde en tid två avtal för larminstallatörerna, såväl Elektrikerförbundet som Unionens. Det ledde till en tvist som avgjordes i en skiljenämnd hösten 2019.

Skiljenämnden beslutade då att det ska vara Elektrikerförbundets avtal som gäller för installatörerna på Sector alarm.