Det var 2018 som elektrikern Marie Darehed började på larmfirman Comdate i Luleå. Vid anställningen fick hon förklarat för sig att det var Unionens kollektivavtal som gällde på företaget, och att om hon ville bli fackligt ansluten så var det i Unionen hon borde vara medlem.

Läste om skiljedomen

Men Marie Darehed var ju elektriker och hennes arbetsuppgifter var inte tjänstemannauppgifter, så hon började fundera. När hon dessutom läste i Unionens medlemstidning om den skiljedom mellan Unionen och Elektrikerförbundet gällande larminstallatörerna på Sector alarm, där det slogs fast att det var Elektrikerförbundets kollektivavtal som skulle gälla för larminstallatörerna – och därmed Elektrikerförbundet som skulle organisera larminstallatörerna, kontaktade hon Unionen, och fick till svar att de nog inte kunde hjälpa henne, eftersom hon var arbetare, och inte tjänsteman.

Marie Darehed

Larm- och säkerhet

Larmfirma i Luleå gav Marie fel avtal: ”Handlar om ren löne­dumpning”

Reportage

Unionens lön lägre än Elektrikerförbundets

Marie Darehed bytte fack till Elektrikerförbundet och när förbundets ombudsmän kollade de villkor som gällde för Marie på arbetsplatsen upptäckte de att hennes lön var för låg – hon gick på Unionens arbetsledaravtal, som har lägre lön än Elektrikernas Installationsavtal.

Ärendet gällande Marie Dareheds för låga lön gick till central förhandling, men inte heller där lyckades parterna att enas. Något som ledde till att Elektrikerförbundet stämde företaget i Arbetsdomstolen.

AD går helt på Elektrikerförbundets linje

Nu har alltså Arbetsdomstolen avgjort frågan. De går helt på Elektrikerförbundets linje och dömer företaget att till Marie Darehed betala mellanskillnaden på den lön som hon hade enligt Unionens avtal under sin tid på företaget och den lön hon skulle ha haft enligt Elektrikerförbundets Installationsavtal – samt ett skadestånd på 25 000 kronor. Dessutom döms företaget att betala ett skadestånd till Elektrikerförbundet på 50 000 kronor.