Bilderna var diametralt olika. Vad gör de som installerar larm på Hometec/Verisure egentligen under arbetsdagarna?

Enligt fackets vittnen handlar det till allra största del om montering och installation. Enligt arbetsgivarsidan handlar det främst om sälj. De beskriver de anställda som ”säljare med monteringsbehörighet”.  

Vill lägga fokus på sälj

Arbetsgivarsidans företrädare ställde den retoriska frågan: ”Vad är orsaken till att företaget skickar ut anställda till kunderna? Är det montaget, eller försäljningen?”, och svarar sedan själv att det självklart är försäljningen. Annars har de ju inget haft att montera.

Hometec Security GBG:s vd betonade att deras larm är ”otroligt enkla att installera”, och på frågan varför de då inte låter kunderna installera dem själva så blir svaret att skälet är att kunna sälja än mer till kunden.

”Ett nät för att dra in kunderna”

När fackets företrädare påpekar att i Hometecs platsannonser så söker de inte säljare, utan just larminstallatörer/larmtekniker där ”huvudsaklig uppgift är att installera och utföra service av våra larmsystem”, så svarar arbetsgivarsidan att det beror på sökoptimering, för att rätt personer ska hitta annonserna på internet.

Samma svar ger Verisures vd när han får frågan varför det står på deras hemsida att de skickar ut auktoriserade tekniker för att installera larmen hos kunderna när de enligt Verisure inte är tekniker, utan säljare. ”Hemsidorna fungerar som ett nät, för att dra in kunderna”, förklarar han.

”Ni drar er alltså inte för att föra kunderna bakom ljuset?”, konstaterar Elektrikerförbundets jurist.

Två vittnen – två olika bilder

Arbetsgivarsidan kallade även en nuvarande anställd på Hometec Security. Han vittnade hur Elektrikerförbundets företrädare i samband med konflikten mellan facket och företaget lurat honom att gå med i förbundet, och att han endast stannade kvar som medlem i en dag.

Han förklarade även att Verisures larm är väldigt enkelt att installera, och att han betraktar sig mer som säljare än arbetare.

När sedan ett av fackets vittnen, den tidigare larmteknikern Peter Lidström, tar plats i vittnesbåset blir bilden en helt annan. Enligt honom bestod 80-90 procent av arbetstiden under hans tid på Verisures franchiseföretag av installation, övrig tid av dokumentation och försäljning.

Det ges alltså två helt olika bilder.

Vilken bild samstämmer mest med verkligheten? Det är vad domstolen har att ta ställning till. Förhandlingarna fortsätter under onsdagen.