Elektrikerförbundet tecknade ett kollektivavtal med Svea Solar i februari 2020. Men sedan framkom det att företaget dagen innan hade tecknat ett kollektivavtal med det av arbetsrättsjurister kallat ”gula facket” Tingvalla Bro.

Företaget menade att avtalet med Tingvalla Bro skulle betecknas som ett förstahandsavtal, samtidigt som Elektrikernas avtal skulle ses som ett andrahandsavtal.

Bilder på Per-Olov Backlund och Patrik Ericsson monterade över en bild på solpaneler och två personer som skakar hand över ett kontrakt och en bygghjälm.

”Det är dumping av villkor” – Sol­els­jätte rundar SEF:s avtal

Reportage

Sedan dess har det rått en tvist mellan parterna om vilket avtal som ska tillämpas.

Byggt relationer

Petter Johansson berättar att det hela tog en ny vändning i somras.

– Vi träffade dem och frågade om vi inte skulle kunna hitta en förhandlingslösning på tvisten istället. De tackade ja till den inviten. Sedan dess har vi pratat och försökt förstå varandra. Vi har byggt relationer och försökt att hitta pragmatiska lösningar på väldigt svåra frågor.

Som?

– Vilket avtal som ska tillämpas, det är hela kärnan.

Anpassat för solcellsbranschen

Från och med 1 maj 2022 kommer alltså Svea Solar att tillämpa Elektrikerförbundets Installationsavtal som förstahandsavtal – anpassat för solcellsföretaget.

Bland annat med de anpassningar som finns i det avtal som Elektrikerförbundet tecknade med Installatörsföretagen i somras gällande solcellsmontörer.

– Uppgörelsen med Svea Solar innebär även ordning och reda kring hur vi ska hantera underentreprenörer och facklig information. Vi har kommit överens om att åter bygga upp den fackliga verksamheten på företaget, säger Petter Johansson.

Maria Bäckström
Maria Bäckström, HR-chef i Sverige på Svea Solar.

Maria Bäckström är HR-chef i Sverige på Svea Solar, och är den från bolaget som kommenterar uppgörelsen:

– Vi är mycket nöjda med uppgörelsen och tror att den kommer att möta såväl branschens som de anställdas behov av ett väl fungerande kollektivavtal.

Hon får medhåll från Petter Johansson:

– Vi är väldigt glada över att ha nått den här överenskommelsen. Nu lägger vi den stora tvisten bakom oss och blickar framåt.