Bakgrunden till överenskommelsen är den snabba utvecklingen i branschen. 

– Det är high chaparal där ute just nu, det är allt från plåtslagare till mekaniker, alla olika yrkesgrupper gör det här. Vi menar att det här behöver vara en seriös bransch som vet vad egenkontrollprogram är och som vet hur Elsäkerhetsverkets regelverk fungerar, säger Mikael Pettersson och fortsätter:

– Men Installationsavtalet har tydliga regler för elektriker. Man måste ha en viss utbildningsbakgrund för att kunna jobba som elektriker, och här har vi hittat en väldigt nischad arbetsuppgift, som innebär att sätta upp solpaneler bland annat på tak. 

Den nya överenskommelsen innebär att företagen ska kunna anställa montörer utan el-utbildning för att bära upp och montera solpaneler.

Detta är inte allmängods för alla företag att använda sig utav. Parterna ska först komma överens om att det enskilda företaget ska få använda sig av det som finns i avtalet.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

– Det är en avgränsad arbetsuppgift att montera solpanelerna, sedan får de inte göra något mer utan utbildning, säger Mikael Pettersson.

Frågan om ett särskilt avtal för solcellsbranschen var uppe redan under avtalsrörelsen, men då nådde parterna inte ända fram.

– Nu hittade vi en annan form, vi gör en företagsanpassning. Så detta är inte allmängods för alla företag att använda sig utav. Parterna ska först komma överens om att det enskilda företaget ska få använda sig av det som finns i avtalet. Installationsavtalet är en förutsättning för detta.

Lönerna i det nya avtalet kommer att bli lite högre än i gällande Installationsavtal. Det beror på att det inte finns möjlighet att ta del utav ackord för denna typ av arbetsuppgifter.

– Vi har varit tydliga med att det ska vara en högre grundlön och möjlighet att lokalt förhandla fram prestationslönelösningar, säger Mikael Pettersson.

De kommer att få göra ett väldigt inringat arbetsmoment, bara bära upp och montera panelerna, de får inte göra något annat arbete.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Vad har varit svårast i förhandlingarna?

– Allt, skulle jag säga. Först har vi gjort undantag från vårt yrkesutbildningsavtal som vi är väldigt stolta över att ha, därefter har vi hittat lösningar för att anställa elektrikerlärlingar även på solföretagen. Sedan har det varit en snårig väg att landa i vad exakt de här montörerna ska göra. Det handlar om en väldigt nischad typ av arbetsuppgifter. De kommer att få göra ett väldigt inringat arbetsmoment, bara bära upp och montera panelerna, de får inte göra något annat arbete.

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, kommenterar överenskommelsen i ett pressmeddelande:

– Det finns ett behov av att inom vissa teknikområden, som solenergiteknik, kunna anställa personer med annan utbildningsbakgrund än de krav som vårt gemensamma kollektivavtal Installationsavtalet ställer. Men utan att göra avkall på goda villkor eller urgröpa viktiga yrkesutbildningars ställning på området. Det har vi lyckats med idag.

– Trots att kraven på utbildningsbakgrund inte är desamma kommer det vara möjligt att tillgodoräkna sig delar av anställningen som lärlingstid. Det här gör att fler kan söka sig till branschen men att vi fortsatt värnar de fördelar en certifierad utbildning ger den enskilde.

Det nya avtalet träder i kraft 1 juli 2021.