Det var förra hösten som David Fernhed kontrollerade lönerna hos 12 olika företag under Installationsavtalet i Östergötland.

Han delade upp företagen i tre kategorier.

Den första gruppen innehöll företag med hög organisationsgrad och aktiv klubbverksamhet. Den andra gruppen innehöll företag med hög organisationsgrad, men med låg aktivitet i klubben. 

– Det handlade om företag där medlemmarna inte kommer på våra möten eller går på våra utbildningar, förklarar David Fernhed. 

Den tredje och sista gruppen innehöll företag med låg organisationsgrad, under 50 procent, och där ingen klubbaktivitet fanns. 

Dels handlar det såklart om att de klubbar som går på våra möten och våra utbildningar behärskar ackordssystemet, men även att man inte finner sig i vad som helst, utan man vågar ställa krav.

David Fernhed, ombudsman vid Region Mitt

När han räknade ut medellönerna för de tre grupperna såg han ett tydligt mönster.   

– De flesta ligger ungefär lika i månadslön, skillnaden var bruttolönen. Och det var en enorm skillnad. 

På de företag där såväl organisationsgrad som facklig aktivitet var låg var den genomsnittliga bruttolönen en och en halv till tre procent högre än månadslönen.

På de företag där organisationsgraden var hög, men den fackliga aktiviteten låg, var bruttolönen mellan sex till tolv procent över månadslönen.

Dessa båda grupper kan jämföras med alla de företag där såväl organisationsgrad som den fackliga aktiviteten var hög: Där låg bruttolönen över 20 procent av månadslönen. 

Texten fortsätter nedanför diagrammet. Klicka på flikarna för att få fram mer information)

Vad tror du det här beror på?

– Dels handlar det såklart om att de klubbar som går på våra möten och våra utbildningar behärskar ackordssystemet, men även att man inte finner sig i vad som helst, utan man vågar ställa krav, både på lön, arbetsmiljö och olika tillägg. Man har ett kunnande i Installationsavtalet, vilket gör att man tjänar mer pengar. 

Vad säger det här till förbundet?

– Att vi behöver satsa på att organisera arbetskraften och se till att lära medlemmarna vad som står i avtalen – och sedan se till att de vågar använda sina kunskaper. På de företag i studien där bruttolönen är högst behöver våra ombudsmän sällan vara inblandade, för klubbarna sköter sig själva och använder sig av våra avtal, medbestämmandelagen och utvecklingsavtalet. De har gått våra kurser och lärt sig, något som visar sig i lönekuvertet sedan. 

David Fernhed är noga med att påpeka att hans studie är liten och visar en ögonblicksbild av hur fackligt engagemang, genomsnittslöner och bruttolöner såg ut på ett antal företag i Östergötland 2018-2019. 

Bild: Colourbox/Edit

Extra ersättningar under Installationsavtalet

Utöver månadslönen kan den elektriker som går under Installationsavtalet få extra ersättningar för sådant som:

  • Ackord
  • Ledande montörstillägg
  • Kontrollansvarstillägg
  • Elsäkerhetsledartillägg
  • Olika bonusar
  • Totalackordsuppgörelser
  • Industritillägg.