Vad är egentligen en fackförening? Det är en fråga som aktualiserats för tidningens läsare genom de dubbla kollektivavtal som solcellsföretaget Svea Solar har med dels Elektrikerförbundet, dels fackföreningen Tingvalla Bro.

Då avtalet med Tingvalla Bro tecknades före avtalet med Elektrikerförbundet är det enligt företaget att betrakta som ett ”förstahands-avtal”, och det som gäller.

Men för att ett kollektivavtal ska gälla krävs att det är tecknat av en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation – en fackförening.

Frågan är om Tingvalla Bro kan betraktas som en fackförening. Om det är arbetsgivaren som styr över facket, så är det inget riktigt fack och kollektivavtalet inte giltigt.

Detta är något som aldrig prövats i Arbetsdomstolen, men som nu kan komma att ske.

Sade upp Byggnads avtal – tecknade med Tingvalla Bro

Det finns en parallell situation till situationen mellan Elektrikerförbundet och Svea solar. Bygg- och fastighetsbolaget Botrygg har en arbetskraftsstyrka som främst kommer från Rumänien.

Även det har dubbla kollektivavtal, dels med Tingvalla Bro, dels med Byggnads. Även där betraktar företaget Tingvalla Bros avtal som ett förstahandsavtal.

Torbjörn Hagelin är Byggnads avtalssekreterare. Han berättar om första gången han hörde talas om Tingvalla Bro fackförening.

– Det kan vara 30 år tillbaka i tiden. Den tidigare ägaren till Botrygg hade först hängavtal med oss, sade sedan upp det och tecknade med Tingvalla Bro istället. Jag tror anledningen var att han började anlita utländsk arbetskraft.

Torbjörn Hagelin i reflexjacka och röd hjälm utomhus

Tingvalla Bro är en gul fackförening i mina ögon.

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare (Foto: Terese Perman/Byggnads)

Skulle du beteckna Tingvalla Bro som en gul fackförening?

– Ja, Tingvalla Bro är en gul fackförening i mina ögon. Man tog bort delar i kollektivavtalet som mätningsarvode och granskningsarvode. Tingvalla Bro gjorde reklam för sitt avtal på så sätt att företagen skulle slippa det. Det måste ha varit före 2007 för det togs bort då.

Hur agerar ni i fallet med Botrygg?

– Vi har hela tiden uppmanat dem att säga upp avtalet med Tingvalla Bro. Vi ger en betydligt mycket bättre service både till företag och medlemmar och har ett mer heltäckande avtal.

”De har inget förtroende för Tingvalla Bro”

Niklas Landstedt är ombudsman i Byggnads region Öst. Han berättar att de dubbla avtalen med Botrygg innebär en hel del tvister.

– Det blir svårhanterat när det finns två olika avtal som reglerar liknande frågor. Det blir många tvister gällande tolkning av vilket avtal som ska gälla. Men vi har hittat lösningar till slut i alla frågor. Vi har nått förlikning i lokal förhandling i det flesta fall, i något fall har det gått till central förhandling.

De har inget förtroende för Tingvalla Bro, bland annat var deras ombudsman på julfesten på företaget och skrattade med chefen.

Niklas Landstedt, ombudsman i Byggnads region Öst

Hur har ni värvat medlemmar på företaget?

– Vi har gjort en resa på Botrygg. Det är mycket utländsk arbetskraft, majoriteten är från Rumänien, och alla var mer eller mindre inskrivna i Tingvalla Bro.

– Nu har vi medlemmar på företaget och vi företräder dem när det uppstår en tvist på företaget och vi hävdar vårt avtal.

– Det medlemmarna säger till oss är att de har skrivit under ett medlemskap i Tingvalla Bro samtidigt som de anställdes, utan att förstå att det är ett medlemskap i fackförbund. De har inget förtroende för Tingvalla Bro, bland annat var deras ombudsman på julfesten på företaget och skrattade med chefen, det är vad de säger till mig.

”Bygger billigare än konkurrenterna”

Botrygg grundades 1981 och är enligt egna uppgifter en av Sveriges största bostadsproducenter. Bolaget skriver på sin hemsida att:

”Då vi rår över hela värdekedjan från projektidé till färdig byggnad kan vi bygga till en lägre kostnad än våra konkurrenter.” 

Vi tecknade senare ett hängavtal med Byggnads efter politiska påtryckningar i S-ledda kommuner.

Adam Cocozza, vd Botrygg

Bolaget berättar även att det hösten 2019 mottog utmärkelsen Årets Samhällsengagemang på Tappra Barns välgörenhetsgala:

”Det är något vi är mycket stolta över då vi under flera år har ansett att det är en självklarhet för oss att vara med och ta ansvar för det samhälle vi verkar i”.

Botryggs VD: ”Tingvalla är det gällande avtalet”

Tidningen har sökt Botrygg för en intervju om de dubbla kollektivavtalen, men uppmanats att skicka våra frågor via mejl.

Adam Cocozza är vd för Botrygg och svarar på tidningen frågor:

Botrygg har kollektivavtal med såväl Tingvalla Bro fackförening som med Byggnads för sina anställda byggnadsarbetare. Hur kommer det sig? 

Adam Cocozza
Adam Cocozza, vd Botrygg

– Vi tecknade först ett avtal med Tingvalla Bro för våra yrkesarbetare. Vi tecknade senare ett hängavtal med Byggnads efter politiska påtryckningar i S-ledda kommuner.

Hur gick det till när avtalen kom till?

– Botrygg initierade kontakten med både Tingvalla och Byggnads.

Vad innebär det att det finns två kollektivavtal? Vilket avtal är det Botrygg följer för byggnadsarbetarna? 

– Tingvalla är det gällande avtalet då det tecknades först. Finns det något som inte hanteras i Tingvallas avtal gäller det som står i Byggnads avtal

Vid anställning informeras de om att vi har huvudavtal med Tingvalla samt att de får kontaktuppgifter till dem.

Adam Cocozza, vd Botrygg

Har Tingvalla Bro någon facklig verksamhet på Botrygg? Finns det klubb, förtroendevalda, skyddsombud osv? 

– Ja på samtliga frågor.

Hur går det till när de anställda blir medlemmar i Tingvalla Bro? Uppgifter gör gällande att de anställda automatiskt blir medlemmar i Tingvalla Bro i samband med anställningen. Stämmer det? 

– Ingen blir ansluten per automatik. Vid anställning informeras de om att vi har huvudavtal med Tingvalla samt att de får kontaktuppgifter till dem för det fallet de önskar bli medlemmar.

Tingvalla Bros styrelse lägger locket på

Tidningen har även kontaktat Tingvalla Bro fackförening för en intervju, och uppmanades även där att skicka våra frågor via mejl.

Vi frågade bland annat hur föreningen bedriver facklig verksamhet, om alla deras medlemmar vet om att de är medlemmar samt hur de ser på att arbetsrättsjurister kallar dem för en gul fackförening.

Men när föreningen tagit del av våra frågor får vi svaret från ombudsman Heléne Ahlström att ”Styrelsen har beslutat att vi inte ska lämna några intervjuer eller svara på några frågor för kommande artiklar i er tidning.”


Sedan texterna publicerades har Botryggs styrelseordförande och tidigare VD inkommit med ett skriftligt genmäle till tidningen. Du kan läsa det här.