Genmäle från Michael Cocozza, styrelseordförande och tidigare VD Botrygg:

I en artikel i tidningen Elektrikern 24/11 görs en mängd felaktiga anonyma påståenden om företaget Botrygg. Tidningen ifrågasätter företagets seriositet.

Det lyckas man med genom att för egen del agera oseriöst genom att inte iaktta de pressetiska spelreglerna om samtidigt genmäle.

Samtliga påståenden som görs i artikeln är falska. Hos Botrygg får man självfallet arbetskläder, även vinterskor, semester, helglön, övertidsersättning. Det finns ingen förhandlingsframställan från någon av fackföreningarna om kränkning av föreningsrätten.

Det anonyma påståendet om detta är i sig kränkande. Vi har ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete, där bygghissar är en självklarhet. Besök gärna våra arbetsplatser.

Botrygg har kollektivavtal med såväl Tingvalla Bro som Byggnads. Tingvallas avtal ger cirka 35000kr/ månad jämte möjlighet till ackordstillägg. Det är samma villkor som Byggnads avtal.

Inom ramen för Tingvallas avtal finns även bostadslösningar till låg kostnad. Något som Byggnads kan dra fördel av. Tillsammans med Tingvalla har vi även utarbetat en rutin där samtliga arbetare på våra byggen ska jobba enligt kollektivavtal och även krav och kontroll att skatt betalas i Sverige.

Avtalet med Tingvalla tecknades 2010 i samband med att vi anställde egna yrkesarbetare. Enligt Tingvallas avtal kunde man börja på lönenivån 88% av full lön och successivt efter fem år i Sverige komma upp i 100%.

Detta var en bra möjlighet för utländska yrkesarbetare att etablera sig på arbetsmarknaden. Byggnads krävde vid denna tid 100% från dag 1 för arbetare som inte var vana vid våra byggmetoder, inte kunde kommunicera på svenska på arbetsplatsen och i vissa fall inte heller hade  en yrkesutbildning.

Tingvalla hade heller inga krav på mätnings- och granskningsarvoden. 

Detta leder fram till frågan om vad som konstituerar en gul fackförening. Jo, det är en  facklig strategi som driver andra intressen än arbetarens.

Vi såg 2010 att Byggnads inte ville ha dessa utländska arbetare på svenska byggen. Visavi dessa drev man en gul facklig strategi med målet att de skulle prisa sig ut från arbetsmarknaden och misslyckas. Det var forfarande Go-Home andan från Vaxholmsbygget 2004 som gällde.

Denna strategi hade sin klangbottnen i den främlingsfientlighet som dominerade bland svenska byggnadsarbetare.

Tillsammans med det manskap vi övertog från en utländsk entreprenör kom vi fram till att Tingvallas kollektivavtal var det som tjänade arbetarnas intressen bäst 2010. Tingvallas avtal som bygger på stegvis etablering på arbetsmarknaden har tjänat arbetarna väl.

Att flera på senare år gått över till Byggnads är kanske en del i att etableringen har lyckats. Men, det var inte Byggnads som från början ville vara med på den resan. 

Svar från Anna Norling, Elektrikerns redaktör:

Jag tackar för inlägget och informationen kring hur det fackliga arbetet på Botrygg fungerar. Tyvärr har facket, Tingvalla Bro, avböjt intervju med tidningen, vilket gör att det är svårt att få just fackets syn på det fackliga arbetet.

Frågan handlar i grunden om att företag i branschen ska kunna konkurrera på lika villkor. Om ett företag väljer att inte följa de avtal som övriga företag i branschen följer, och därmed kan erbjuda lägre priser, snedvrids konkurrensen och gör att övriga företag också måste kapa kostnader för att kunna vara med i budgivningar.

Detta leder till en nedåtgående spiral som dels drabbar arbetsgivare som följer för branschen gällande avtal, men allra mest drabbar det de anställda.

Om nu Tingvalla Bros avtal fungerar bättre än Byggnads avtal så är det såklart bra. Men det är svårt att veta, då facket inte ställer upp på en intervju.

Innan publiceringen sökte undertecknad Botrygg ett flertal gånger för en intervju om hur det fackliga arbetet fungerar på företaget. En intervju avböjdes, och tidningen uppmanades istället att skicka våra frågor via mejl. Så gjordes också.

Tidningen är öppen för genmäle och finner Michael Cocazzas inlägg intressant.

Vänligen
Anna Norling,
redaktör och ansvarig utgivare Elektrikern