Den 14 februari varslade Elektrikerna företaget Svea Renewable Solar AB om arbetsnedläggelse och blockad. Detta efter att förbundet sedan våren 2019 försökt förhandla med företaget om att träffa kollektivavtal – utan att lyckas.

– Det är oerhört viktigt att vi nu varslar mot det här företaget som annars snedvrider konkurrensen, sade Elektrikernas centralombudsman Petter Johansson i samband med varslet.

Idag, onsdag 19 februari, meddelades dock att förbundet och företaget nu tecknat ett avtal.

Varslet om stridsåtgärder, vilka skulle ha inletts den 26 februari klockan 05:00, dras därmed tillbaka.

”Elektrikerna har nu tecknat kollektivavtal med Svea Renewable Solar AB, därmed återtas alla stridsåtgärder. Grattis alla anställda!”, skriver förbundet på sin Facebooksida.