Här följer några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Kraftverksavtalet:

 • 1-årsavtal.
 • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
 • Lägstalönen höjs med 3%.
 • Insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
 • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
 • Stärkt arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet:
  • Skärpta regler för beredskap, vilotid och utbildning.
  • Vid övertidsarbete som infaller under beredskapstid ska såväl beredskaps- som övertidsersättning betalas.
  • Bättre arbetsmiljöstatistik.
 • Bättre beredskapsregler.
 • Kompetensutveckling och yrkescertifikat.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.

Här följer några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Larm- och Säkerhetsavtalet:

 • 1-årsavtal.
 • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
 • Lägstalönen höjs med 3%.
 • Högre pension: bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
 • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.
 • Bättre regler kring beredskap och ledighet.
 • Begränsa användningen av underentreprenörer.
 • Förbättrade regler kring företagshälsovård.
 • Fler alternativ av företagsbilar.