Bild från mötet

– Det är viktigt att man har rätt personlighet och är engagerad om man ska vara skyddsombud, säger Erik Lärke, skyddsombud på Eitech i Göteborg.

Den 7 november träffades skyddsombud från Målareförbundet och Elektrikerförbundet i Göteborg för en gemensam utbildningsdag. 

– Vi arbetar många gånger tillsammans och har en samsyn när det gäller arbetsmiljön. Stressen påverkar oss lika mycket. När två små fackförbund går samman, blir vi starkare och har lättare att ställa krav på platscheferna och få dem att lyssna på oss, säger Mikael Sjöström, regionalt skyddsombud i Region Väst.

Den här dagen har de båda fackförbunden anlitat ett externt utbildningsföretag. Magnus Ahnstedt från Svenska Arbetsmiljögruppen håller i utbildningen av SAM och inleder under förmiddagen:

En del företag vill gärna ha skyddsombud, men de får ingen utbildning och blir inte inbjudna till medverkan i arbetsmiljöarbetet.

Peter Göthberg, ombudsman Målareförbundet

– Hur ska vi förebygga riskerna? Undrar han och framhåller att risker kan ha olika orsaker men att det i grunden oftast beror på brist på organisation, kunskap, kompetens eller planering.

Om inte dessa delar fungerar, uppstår det ofta stress som i sin tur medför risker. Inte bara fysiska. 

– När vi är stressade blir vi extremt dåliga på att behandla varandra väl, påtalar han.

De 30 kursdeltagarna får i uppgift att diskutera i grupper och ta fram tre olika risker som de stött på ute på sina respektive arbetsplatser. Efter tio minuter blir det återsamling.

Bild från mötet

Om företagen inte bjuder in skyddsombuden enligt arbetsmiljölagen, riskerar de att få betala skadestånd.

Peter Göthberg, ombudsman Målareförbundet

Stress på grund av pressade byggtider visar sig vara ett gemensamt problem på många håll. I vissa fall beror stressen på att man tar in yrkesfolk med fel kompetens eller att det brister i planeringen.

Det bästa sättet att undvika att det blir så är att se till att skyddsombuden blir delaktiga och får vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Intresset för arbetsmiljöfrågor ökar, konstaterar Magnus Ahnstedt.

– Det är svårt att få folk att engagera sig kollektivt idag, men den yngre generationen är medveten om sina rättigheter. Det handlar om att samverka för att hitta lösningar på gemensamma problem. Att ge personalen rätt förutsättningar och öka förståelsen för varandras situation, fortsätter han.

Erik Lärke

– Den här utbildningen i SAM är väldigt bra. Jag rekommenderar andra skyddsombud att gå den, säger Erik Lärke, skyddsombud på Eitech i Göteborg.

Martin Fernheden

– Det här är en jättebra träff, men jag hade önskat att vi kunnat gå utbildningen tillsammans med våra arbetsgivare, säger Martin Fernheden, skyddsombud på Elektro-Centralen i Göteborg.

 Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett vilken bransch man är verksam i. Den som är ansvarig på ett företag ska undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljön så att ohälsa, olycksfall och andra tillbud kan förebyggas.

Enligt § 3 och § 4 i Arbetsmiljölagen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Att det inte finns några farliga maskiner eller kemikalier, att det finns anställningstrygghet, möjlighet till personlig utveckling och att man behandlar varandra med respekt.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i det ständigt pågående systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kräver rutiner och en genomarbetad policy.

– En del företag vill gärna ha skyddsombud, men de får ingen utbildning och blir inte inbjudna till medverkan i arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder görs ibland bara när avdelningen genomför arbetsmiljöveckor två gånger om året, framhåller Peter Göthberg, ombudsman för Målareförbundet Avd. 3 i Göteborg.

Alla vill ju att arbetsmiljön ska bli bättre, men det görs inte tillräckligt med riskanalyser.

Erik Lärk, Eitech Göteborg

– Det lönar sig för båda parter att ha en bra arbetsmiljö, men många företag tar inte vara på skyddsombudens kompetens, fortsätter han.

För ett par år sedan gjorde Peter Göthberg en undersökning. Han frågade 40 skyddsombud hur många av dem som blivit involverade i SAM. Av dem var det bara ett par stycken som svarade att de fått bli delaktiga.

Göthberg skickade då ut ett brev till arbetsgivarna med upplysning om att det var en ett brott mot Arbetsmiljölagen och att det kunde leda till rättsliga åtgärder.

En del arbetsgivare ringde senare upp honom och var irriterade över att han hade skrivit till dem. 

Mikael Sjöström

– Målare och elektriker har gemensamma intressen och en samsyn vad det gäller arbetsmiljön. Därför var det läge att ordna den här utbildningen, säger Mikael Sjöström, regionalt skyddsombud på Elektrikerförbundet.

Tomas Dirsén

– Idag får vi in mycket arbetskraft från utlandet. Det känns viktigt att involvera dem i det svenska arbetsmiljötänket, säger Tomas Dirsén, elektriker från Assemblin.

– Om företagen inte bjuder in skyddsombuden enligt arbetsmiljölagen, riskerar de att få betala skadestånd. Det skulle vara väldigt tråkigt. Använd den kompetens som skyddsombuden har, så kommer arbetsmiljön att bli bättre för alla på företagetuppmanar Peter Göthberg.

Mikael Sjöström håller med om att även företag inom elbranschen är omedvetna om vilka krav som ställs i Arbetsmiljölagen. 

– Visst finns det företag som sköter sig, men många verkar inte veta vad SAM är för något. Vi har inte gjort någon kartläggning som Målareförbundet gjort. Men vi kanske borde göra något liknande, funderar han.

Martin Fernheden, skyddsombud från Elektro-Centralen i Göteborg är en av kursdeltagarna.

– Jag tycker det här är en jättebra träff. Det är viktigt att vi blir uppdaterade och mer delaktiga. Systematiskt arbetsmiljöarbete finns ofta på pappret, men i verkligheten fungerar det inte alltid, säger han. 

Det är svårt att få folk att engagera sig kollektivt idag, men den yngre generationen är medveten om sina rättigheter.

Magnus Ahnstedt, Svenska Arbetsmiljögruppen

– Det görs ofta riskbedömningar vid uppstartsmöte när vi ska börja på ett nytt projekt, men sedan brister det i uppföljningen. Där behöver vi skyddsombud vara med och påverka, konstaterar han. 

En annan av kursdeltagarna är Erik Lärke från Eitech i Göteborg.

– Vi ska ha en grupp som ska arbeta med SAM på jobbet snart, så den här utbildningen passar mig perfekt. Alla vill ju att arbetsmiljön ska bli bättre, men det görs inte tillräckligt med riskanalyser, säger han.

Att veta vad som är rätt eller fel är ju inte så svårt menar Erik Lärke. Då är det värre att veta hur man ska hantera olika praktiska situationer som uppstår i vardagsarbetet. Stress och damm är ofta ett problem.

Just nu håller han på med installationsarbeten i nybyggda lägenheter i Lundby park. Huvudentreprenörens inställning har en avgörande betydelse för arbetsmiljön.

Bild från mötet

Systematiskt arbetsmiljöarbete finns ofta på pappret, men i verkligheten fungerar det inte alltid.

Martin Fernheden, skyddsombud Elektro-Centralen

– Skanska tar seriöst på skyddsfrågorna. Det är lättare när kraven på städning och ordning kommer uppifrån, anser han.

När skyddsombud från olika förbund träffas föds nya idéer hur man ska tackla arbetsmiljöfrågorna. Genom samverkan kan man ställa gemensamma krav och få gehör för sina åsikter på arbetsplatserna.

– Många av våra medlemmar tycker det här är jättebra. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta med den här typen av gemensamma utbildningar tillsammans med Målareförbundet, säger Mikael Sjöström. 

En tecknad domarklubba
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt §3 och §4 i Arbetsmiljölagen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Att det inte finns några farliga maskiner eller kemikalier, att det finns anställningstrygghet, möjlighet till personlig utveckling och att man behandlar varandra med respekt.

Bild: Colourbox

Bild från mötet

Magnus Ahnstedt från Svenska Arbetsmiljögruppen inledde utbildningen i SAM. En av de hetaste diskussionerna var hur man minskar risken för stress och utbrändhet.

Bild från mötet

– Ställer vi målare till med några arbetsmiljöproblem för er elektriker? Frågar Peter Göthberg, ombudsman Avd 3 i Målareförbundet, som tillsammans med Lars Pettersson från Elektrikerförbundet hjälps åt med gruppdiskussionerna.

Bild från mötet

Skyddsombuden från Målareförbundet och Elektrikerförbundet uppskattade den gemensamma utbildningen i SAM som hölls i Göteborg den 7 november.

Bild från mötet

– Ofta ligger det spackelhögar kvar efter oss målare och klipprester från er elektriker. Men om alla tar hand om sina grejer och städar efter sig blir det mindre irritation mellan oss, säger Pär Blom, från Skoglund & Björnsson Måleri i Västsverige AB.

Bild från mötet

– Alla vill ju att arbetsmiljön ska bli bättre men det görs inte tillräckligt många riskanalyser, anser Erik Lärke, skyddsombud på Eitech i Göteborg.

Bild från mötet

Elektrikerna Jonas Cedgard och Kjell Andreasson deltar i diskussionerna om hur skyddsombuden ska bli mer delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Foto: Siv Öberg