I min roll som regionalt skyddsombud så är jag ute på många arbetsplatser och träffar många företag.

Vad som tyvärr är allt för vanligt är att de ofta inte har någon koll på hur arbetsmiljöarbetet ska fungera eller att de är helt likgiltiga till sitt ansvar.

Ofta har arbetsgivaren dålig koll på vad samverkan är utan tror/hoppas/chansar att hen enskilt kan göra vad hen vill.

Claes Thim

Grunden till bra arbetsmiljöarbete är SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete. Alltså att företaget tillsammans med sina anställda ska samverka för en bättre arbetsmiljö.

Ofta har arbetsgivaren dålig koll på vad samverkan är utan tror/hoppas/chansar att hen enskilt kan göra vad hen vill.

Att förhindra olyckor i arbetslivet borde vara högsta prioritet för alla företag. Här är reglerna väldigt tydliga: Alla arbetsmoment ska föregås av en arbetsberedning med tillhörande riskanalys.

Kan man inte utföra arbetet säkert så ska man låta bli – inga undantag finns.

Kan man inte utföra arbetet säkert så ska man låta bli – inga undantag finns.

Claes Thim

Som bäst har företagen en pärm på kontoret med en massa fina dokument som skrevs någon gång. Att de inte efterföljs ute på arbetsplatsen är något många företag vet, men något de väljer att negligera när de väl är ute på plats.

Jag tycker det är skrämmande hur likgiltiga anställarna är kring arbetsmiljöfrågorna från många företags håll.

Ska man bli installationselektriker så krävs det utbildning med efterföljande lärlingstid. Kanske dags att ha utbildningskrav om man vill ha några anställda?

Sämre kan det i alla fall inte bli.