Nicklas Tempel är regionsombudsman i Region Syd och den som har förhandlat med Tema Elektro i Blentarp om att teckna kollektivavtal.

– Jag hade satt en deadline för företaget att inkomma med ett påskrivet avtal i går kväll. Så skedde inte, så 06.00 i morse trädde varslet i kraft, med arbetsnedläggelse och blockad.

Han förklarar att konkret innebär detta att de medlemmar förbundet har på företaget lägger ned sitt arbete och tas ut i strejk, och att det arbete som dessa personer skulle ha utfört är satt i blockad, så ingen annan får utföra det arbetet.

– Vår huvudsakliga uppgift är att se till att det finns kollektivavtal där vi har medlemmar, och det gäller även om företaget har ersättningar likvärdiga praxis i branschen. Kollektivavtalet sätter golvet, så det blir rätt för alla.

Medlingarna fortsätter med Medlingsinstitutets utsedde medlare.

Hur ska de företag som sköter sig kunna konkurrera på samma villkor?

Petter Johansson, ombudsman Elektrikerna

Petter Johansson, är ombudsman vid Elektrikernas förbundskontor och säger att i de allra flesta fall behöver förbundet inte vidta några stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal.

– Förra året tecknade vi 100 hängavtal utan att vidta några stridsåtgärder, så i de allra flesta fall så inser bolagen att kollektivavtal är till gagn, både för de anställda och bolagen, och att det är en seriositetsstämpel och en del av den svenska modellen.

– Men i vissa fall måste vi vidta de här åtgärderna för att säkerställa schyssta villkor för de anställda, och för att upprätthålla en schysst konkurrenssituation för de företag som sköter sig. För hur ska de företag som sköter sig kunna konkurrera på samma villkor om det finns andra företag som inte följer de löner och villkor som finns i avtalen?

Att förbundet nu lagt varsel mot tre olika företag på olika ställen i Sverige, varav ett elföretag, ett larmföretag och ett solcellsföretag säger han till viss del handlar om två saker.

– Jag ser ett par samband. Dels en aggressiv inställning från Unionen gällande larmbranschen. Dels att den nya tekniken inom solcellsbranschen har vuxit väldigt snabbt, vilket gjort att det har kommit många nya bolag i den branschen och därmed har vi många försök till avtalsteckningar just där.

Tre olika varsel

På mindre än tre veckor har Elektrikerna lagt varsel mot tre olika företag. Texten här ovan gäller det andra varslet, rent kronologiskt. Här är de aktuella varslen: