Tomas Andreasson är ledande montör på bygget av spårvägsdepån.

Det är Eitech som har fått uppdraget att sköta alla elinstallationer i den nya spårvägsdepån. Därutöver har Eitech byggt likriktarstationerna till själva spårvägen som ska förbinda den nya stadsdelen, Brunnshög, med centrala Lund.

På plats i spårvägsdepån har Eitech denna dag nio montörer. Det är ovanligt många, men just i dag ska starkströmmen kopplas in, och då krävs det arbetskraft. 

Tomas Andreasson är ledande montör för bygget, och han är den enda som har nycklarna till facken i ställverket. Säkerheten är hög. 

En av Eitechs elektriker på plats är Lavdim Zeqiri. Han monterar för tillfället brandlarm i depån. Men han har varit på plats på bygget sedan i höstas och har arbetat med installationer i hela bygganden.

Lavdim Zeqiri

Nu drar projektledaren i ett annat bygge i honom, det gäller bygget av campus vid forskningsstationen ESS. 

– Han är väldigt eftertraktad, säger Tomas Andreasson och tillägger:

I oktober 2020 ska allt vara klart

– Han är noggrann, effektiv och gör riktigt fina installationer, och då blir man eftertraktad. 

Det är speciellt att arbeta med infrastrukturprojekt, som en spårvagnsdepå, det är både Tomas Andreasson och Lavdim Zeqiri överens om. Det är något visst att visa för barn och barnbarn i framtiden.

Ett vanligt villakvarter är inte lika minnesvärt. 

Bygget av spårvagnsdepån började så sent som våren 2019. Tidtabellerna för spårvägen gäller från oktober 2020, och då ska allt vara inkört och klart. Det innebär att montörerna jobbar med kniven mot strupen. Än så länge ser dock depåbygget ut att klara det senaste satta tidsschemat.  

Frej Levin är förstaårsmontör.

Bakgrunden till såväl spårvägsdepån, spårvägen som den nya stadsdelen Brunnshög är de forskningsanläggningar som byggts i staden: Max IV och ESS. De kräver fler bostäder, och till det miljövänliga och effektiva transportlösningar.

Spårväg var svaret, det menade partier i alla färger i Lunds kommunfullmäktige när frågan om transportlösningar var uppe, då i början av 2000-talet. Efter det har motståndet mot spårvägen vuxit, så pass att ett nytt parti, med ”Nej till spårvägen” som viktigaste fråga föddes: FNL (som ska läsas som ”Förnyalund”).

Till valet 2014 hade FNL fått med sig Sverigedemokraterna i motståndet mot spårvägen. Men julen 2015 klubbades ändå beslutet om en spårväg i Lund. Det första spårvägsbygget i modern tid i en stad utan tidigare spårväg.

Men motståndet mot spårvägen växte, och vid valet 2018 hade de tidigare spårvagnsförespråkande partierna, förutom Miljöpartiet, bytt fot. Nu skulle inte fler sträckor än de redan klubbade byggas.  

Tomas Andreasson och Skånes vk-ledare Sebastian Brandt visar runt i spårvägsdepån.

Efter valet stod det klart att de stora vinnarna var spårvägsmotståndarna FNL, som blev vågmästare i kommunen och fick ordförandeposten i tekniska nämnden som bland annat ansvarar för spårvägsbygget.

Trots detta står spårvägen nu klar, och det som nu står mellan Lund och stadens allra första spårvägstur är färdigställandet av spårvägsdepån.

En uppgift som bland annat hänger på Tomas Andreasson och hans mannar på Eitech. 

Lunds spårväg

I Lund byggs en spårväg för att sammanlänka centrum och den nya stadsdelen, Brunnshög, där det också byggs forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. 

Huvudentreprenör för projekt Spårväg Lund C – ESS är Skanska, som har tecknat avtal med Eitech för montering av likriktarstationer längs spårvägen samt installationer i spårvägsdepån. 

Byggstart skedde i mars 2017 och trafiken planeras starta hösten 2020.

Den beräknade slutkostnaden för spårvägen bedöms bli cirka 900 miljoner kronor. Den ursprungliga budgeten låg på 776 miljoner kronor.

Budgeten för spårvägsdepån låg ursprungligen på 200 miljoner kronor, i de senaste beräkningarna blir kostnaden 270 miljoner kronor. 

Källa: Eitech, Sydsvenskan. 

Foto: Emil Malmborg

Lavdim Zeqiri monterar brandlarm i depån.

Den nya stadsdelen Brunnshög växer fram. Härifrån ska spårvägen gå in till centrala Lund.

Spårvagnsdepån.

Den nya stadsdelen Brunnshög växer fram. Härifrån ska spårvägen gå in till centrala Lund.

Det sprillans nya ställverket.