Peter Enesten är vice ordförande för klubben i Lund. Han är milt sagt upprörd över hur den senaste tidens händelser hanterats av såväl förbundsledning som förbundsstyrelse. 

– De verkar inte inse hur det här ser ut gentemot våra medlemmar. Jag förstår inte varför inte förbundsledningen redan har avgått. 

Ni har skrivit ett brev till förbundsstyrelsen där ni kräver att valet till ny förbundsordförande skjuts upp. Varför?

– Vi vill inte sitta still i båten, vi vill ju ha svar på våra frågor innan man väljer ny förbundsordförande. Det här går för fort, det är nästan så man kuppar in folk, mot medlemmarnas vilja egentligen. Vi hinner inte yttra oss. Det känns väldigt olustigt. Det handlar om ett kuppförsök i mina ögon.

De som inte rättar in sig i ledet kallas för odemokratiska, och är du odemokratisk i ett fackförbund så är det grund för uteslutning.

Peter Enesten

Ni är även kritiska till nomineringsprocessen gällande valet av ny ordförande?

– Ja, man har tagit bort nomineringsrätten för klubbstyrelserna. Frågan är hur många klubbstyrelser som vet om det. Vanligtvis brukar klubbstyrelserna stå för en stor andel av alla nomineringar. Medlemmarna har såklart alltid rätt att nominera enskilt. Men precis som i alla demokratier så är vi valda för att företräda våra medlemmar, precis som de som sitter i förbundsstyrelsen, och de som sitter i riksdagen. Vi är alla valda för att representera medlemmarna. 

Känner du till fler klubbar som är kritiska till hur förbundsstyrelse och förbundsledningen agerat?

– Ja, andra klubbar i Skåne. Men de som inte rättar in sig i ledet kallas för odemokratiska, och är du odemokratisk i ett fackförbund så är det grund för uteslutning. Men vi menar att man kan inte uppföra sig på det här sättet som förbundsledning och förbundsstyrelse har gjort, medlemmarna måste få reda på vad som händer. Och det kan inte vara så att det bara är vi i Skåne som reagerar på vad som händer, det måste vara så att man även i andra distrikt inser att det här går inte rätt till. 

Det kan inte vara så att det bara är vi i Skåne som reagerar på vad som händer.

Peter Enesten