På tisdag avgörs vem som blir ny förbundsordförande för Elektrikerförbundet.

De som har avgörandet i sin hand är de 54 ombuden och, efter Jonas Wallins avgång, 12 förbundsstyrelseledamöterna. 

Det innebär att det skulle kunna bli 33 lika vid en röstomgång där två kandidater ställs mot varandra. Enligt stadgarna är det då lotten som avgör. 

– Ja, hypotetiskt så kan det bli så, säger Joe Mayer, ledamot av presidiet under det extra inkallade centrala representantskapet.  

I det fall det står två kandidater emot varandra kommer röstförfarandet troligen att ske genom sluten omröstning, via lappar och urna.

Ur stadgarna: Mom 7 Röstning och val

Centrala representantskapet är beslutsmässigt då minst två tredjedelar av dess ombud är närvarande. Vid röstning har varje ombud en röst.

För beslut krävs mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

Redovisning av inkomna nomineringar till extra CR den 15 oktober 2019

Mandaten inför tisdagens val av förbundsordförande

 • Vk 1 – 8 mandat
 • Vk 2 – 5 mandat
 • Vk 8 – 9 mandat
 • Vk 9 – 7 mandat
 • Vk 10 – 5 mandat
 • Vk 15 – 3 mandat
 • Vk 16 – 2 mandat
 • Vk 21 – 4 mandat
 • Vk 26 – 3 mandat
 • Vk 28 – 5 mandat
 • Vk 31 – 3 mandat

Länk: Här kan du hitta alla tidigare artiklar, intervjuer och debattexter som handlar om Jonas Wallins avgång och valet av ny förbundsordförande.