Nedanstående brev är skickat till förbundet 11 september 2019


Möte med delar av förbundsledningen i Lund 4 september

Vi lyssnade på er och era förklaringar och ställde frågor som löpte förbi helt obesvarade.

Våra slutsatser:

1. Det är självklart att förbundet skall hjälpa till med en övernattningslägenhet för förbundsordföranden, allt annat vore orimligt.

37 kvadratmeter är en rimlig storlek dessutom.

Det enda oroande angående detta är förbundets lönekontor som inte meddelat skattemyndigheten om denna eventuella löneförmån.

Vi lyssnade på er och era förklaringar och ställde frågor som löpte förbi helt obesvarade.

Klubbstyrelsen för Elektrikerförbundet vid Emil Lundgren i Lund

2. Angående Elektrikerförbundets representationsmiddag i samband med Jonas Wallins femtioårsdag:

Denna fråga skapade stor irritation hos de närvarande på medlemsmötet. Inte på grund av att förbundet haft en fest, utan för att förbundsledningen säger att förbundet skall vara helt transparenta i alla frågor.

Detta samtidigt som endast delar av kostnaderna redovisats samt att förbundet är direkt ovilligt att avslöja vilka som deltog på denna middag.

Mötet menar att alla gäster och kostnader för festen bör redovisas, inklusive resor och boendekostnad för gästerna. Likväl mötesprotokoll som visar vilka som var med och godkände detta. 

Uppgifterna om att alkoholen kostade 4 500 kronor för 120 gäster, 37,50 kronor per person, känns väldigt återhållsamt. Samtidigt var kostnaden för maten 650 kronor per person. 

Att försöka döda diskussionen med att man har ändrat alkoholpolicyn och att därmed är detta avklarat är bara dumt.

Som förbundsordförande var det Jonas Wallins jobb att knyta kontakter och vara vår röst i det politiska spelet. Hans jobb var till stor del just representation.

Att försöka döda diskussionen med att man har ändrat alkoholpolicyn och att därmed är detta avklarat är bara dumt.

Klubbstyrelsen för Elektrikerförbundet vid Emil Lundgren i Lund

Övriga frågor som kom upp var följande:

Blev Jonas Wallin uthängd för att han vill stå för en hårdare framtoning mot både LO, IN och S än vad övriga vill?

Citat från Jonas Facebook-inlägg:

”I dag har Elektrikerförbundet beslutat dra in allt stöd för Socialdemokraterna. Sju månaders möjlighet till debatt om den avreglerade elmarknaden, ett totalt negligerande av vårt förbund.

Det tänker vi inte nöja oss med. Nu Stefan Löfven får du agera. Vi kan leva med att ni är snobbar. Men inte med er idioti!”

Klart är att han borde ha förankrat detta först hos förbundet, men det visar hans hjärta och vilja att ta strid för frågor som är viktiga för oss som är medlemmar.

En fråga som återkom under vårt möte, men som ej blev besvarad, var frågan om ledningen verkligen vill ta strid för de frågor vi tycker är viktiga gentemot arbetsgivarsidan. 

Vi på golvet som sliter för att våra medlemmar ska komma på klubbarnas möten, vi pratar om varför vi ska vara organiserade men känner att ledningen tappat kontakt med oss.

Vi tappar medlemmar och blir allt svagare.
En gång i tiden stod vi längst fram och tog striden inte bara för våra rättigheter utan även för andras. Vårt förbund ingav respekt och byggarna visste att vi inte vek ner oss.

I dag småler arbetsgivarna åt oss och säger ”ni som har det så bra ska väl inte klaga”.

Det finns strider att ta men ingen av våra valda vågar kasta handsken!

Det finns strider att ta men ingen av våra valda vågar kasta handsken!

Klubbstyrelsen för Elektrikerförbundet vid Emil Lundgren i Lund

Det handlar om strider som:

  • Rätten för våra kvinnliga medlemmar att få stöd tillbaka efter mammaledigheten
  • Arbetsmiljön
  • Stressig vardag
  • Semester
  • Utnyttjad utländsk arbetskraft som dumpar villkoren

Listan kan göras hur lång som helst.

Med ovanstående i beaktande vill vi bordlägga valet av ny förbundsordförande till ordinarie centrala representantskap.

Vi ska inte representeras av person eller personer som för egen vinnings skull går till media och försöker skapa splittring i förbundet.

Vi kan inte representeras av personer med politiska ambitioner utan ska representeras av elektriker som brinner för vår sak.

Vi anser att man hanterat affären kring Jonas Wallins avgång otroligt dåligt och att syftet var att smutskasta honom. 

Vi står bakom dessa frågor och krav!

Tillägg:

Vid nomineringsmötet i Malmö den 1/10 2019 framkom det att klubbstyrelser ej kan nominera kandidater till det extrainsatta centrala representantskapet den 15 oktober där en ny förbundsordförande ska väljas. 

Detta är ett stort avsteg ifrån tidigare val. Förbundsstyrelsen motivering till förändringen är att det inte är demokratiskt om klubbstyrelserna nominerar kandidater.

Detta är i våra ögon märkligt då vi är valda av våra medlemmar att företräda dem i fackliga frågor. Det är även märkligt att information kring detta ej kommit medlemmarna tillhanda.

Vi ska inte representeras av person eller personer som för egen vinnings skull går till media och försöker skapa splittring i förbundet.

Klubbstyrelsen för Elektrikerförbundet vid Emil Lundgren i Lund