• Infasningen till de nya lamputtagen verkar ha gått ganska trögt, men från 1 april är det skarpt läge för ny standard. Foto: Jan-Erik Johansson

Bakgrunden är, som Elektrikern skrivit om tidigare, att proppar och uttag till lampor varierat mycket inom Europa och att vissa länder inte haft något regelverk alls kring LU.

– Gemensamma regler kommer att underlätta framtida tillverkning och försäljning av armaturer i hela Europa. Dessutom kommer standarden att innebära en kraftig säkerhetshöjning i många länder, säger Katarina Olofsson, inspektör Elsäkerhetsverket.

De nya donen kallas DCL-uttag, Devices for connection of luminaires, och från 1 april är det dessa jordade don som gäller vid nyinstallation.

Det kan ändå vara på sin plats att ha kvar några uttag på lager då de tills vidare får användas vid reparationer och vid renovering.

Redan 2009 infördes DCL i SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna men nu tar alltså den 10-åriga infasningsperioden slut.

Fakta DCL – Det här gäller från 1 april 2019:

  • Nya lamputtag, DCL, gäller vid all nyinstallation.
  • DLC ska vara CE-märkta och regleras nu under lågspänningsdirektivet.
  • Gamla kron- samt jordade lampproppar får inte säljas på marknaden.
  • Gamla don, lamputtag och propp, får endast användas vid underhåll, reparation och renovering.
  • SS-EN 61995 1 och 2 heter standarderna som är en del av lågspänningsdirektivet och omfattar hela EU/ EES.

Källa: Svensk Elstandard, SEK.