Det 1 april 2019 trädde regelverket i kraft att DCL-uttag skulle gälla som standard vid nya anläggningar. (DCL betyder ”Devices for Connection of Luminaires”.)

Anpassningen till EU-standard hade föregåtts av en 10 år lång övergångsperiod som mer eller mindre förbisetts i Sverige.

Apparattillverkarna tog fram produkter, men de sålde inte nämnvärt.

Vår gamla inkörda standard med lamputtag rullade på då inga lampor gjordes med DCL-propp, och lamptillverkarna gjorde inga eftersom inga DCL-uttag monterades.

Det hela blev en form av moment 22

Jag har sett projekt där våning ett och två har gamla uttag, medan våning tre och uppåt har de nya. Det finns sådana exempel.

Katarina Olofsson, Elsäkerhetsverket

– Det var en hel del ärenden och ringanden då vid övergången. Reglerna skulle ju tillämpas när anläggningen togs i bruk, där missades en del. Många samtal från byggherrar och besiktningsmän, färre från elektriker faktiskt, säger Katarina Olofsson.

En felkälla var när projekt upphandlats efter gamla regelverk och sedan besiktigats när de nya reglerna börjat gälla.

– Jag har sett projekt där våning ett och två har gamla uttag, medan våning tre och uppåt har de nya. Det finns sådana exempel. 

Även i nybyggda områden finns det exempel på trapphus med nya uttag medan andra i samma område har nya. Övergången ledde också till klagomål från boenden.

– Folk har hört av sig och ifrågasatt både varför de har nya uttag och andra varför de har gamla. 

Fortfarande är frågor i ämnet aktuella på Elsäkerhetsverkets hemsida. Bland de vanligaste är hur och varför hela rum måste jordas bara för att man vill byta lamputtag. 

Nästa steg blir att titta vidare på lamptillverkare, att de följer regelverken.

Katarina Olofsson, Elsäkerhetsverket

Men nu verkar det dock vara mer av allmänhetens frågor då branschen anpassat sig och förstås kan (!?) gällande elregler.

I samband med övergången gjordes en tillsyn hos de större tillverkarna av uttag med gott resultat, menar Katarina Olofsson.

De hade koll på läget medan några mindre tillverkare fick anmärkning och fick ta bort exempelvis specialgjorda sladdadaptrar ur sortimentet.

– Vi tycker att det här har landat nu. Nästa steg blir att titta vidare på lamptillverkare, att de följer regelverken. Där finns så många och där krävs en viss uppföljning, säger Katarina Olofsson.

­­

Några åsikter från nätet och fikarum:

En tecknad spretig pratbubbla med tre punkter i

💬 ”… när man ändå inför ny standard skulle man ha gjort uttaget mer användbart… T.ex. ett extra stift som medger kronkoppling, är faktiskt inte så dumt ibland.”

💬 ”Katastrof. Monterat många DCL lamputtag och de är inte roliga. Många ställen har vi fått rätta till då det glipar. Insatsen får absolut inte vidröra trådarna då det trycker ut locket.”

💬 ”Jag blir galen, vad är det för skit”

💬 ”Kunde ingen tänkt på två extra stift för styrning av DALI, 1-10V eller något annat?…”

💬 ”Max ett rör till dosan nu”

💬 ”Snyggt och det funkar om man lägger tråden varsamt”
 
Källa: Fluxio.se och Facebook

Bild: Chris Smedbakken