Den mesta kritiken gäller de utanpåliggande lamputtagen, och det är inte bara Schneiders egna uttag utan även andra märken.

Stort, inte snyggt helt enkelt och svårt att ”gömma” under armaturkåpor.

Även de infällda, som bygger 31-32 mm in i dosan, ger litet kopplingsutrymme och svårigheter att få plats med ”puckar” och ”plejdar” som behöver gömmas. 

DCL-uttaget hade en fransk förebild som utgångspunkt när det skapades och EU:s standardregler sätter vissa begränsningar.

Det är bara Sverige och Frankrike och något land till som anammat det här fullt ut. Hade fler länder varit med hade det funnits fler aktörer för att hitta bättre lösningar.

Dusko Davidovic, Installationsmaterial ABB

– Ja, vi får inte göra något med själva ”proppen” eller uttaget, det är hårt reglerat. Däremot tittar vi på andra varianter som jag inte kan säga så mycket om ännu. Men det är lösningar som är mer likt det gamla systemet, säger Robert Palm som hoppas presentera något nytt i början av nästa år.

Samtidigt är det en ganska liten marknad då downlights, spotar och ledlister blir allt vanligare som grundinstallationer, menar han.

Ett centrerat lamputtag i taket varifrån belysning och VU fördelas ut är inte självklart i nybyggnation.

Dusko Davidovic, global produktchef på Installationsmaterial hos ABB menar också att marknaden är liten.

– Det är bara Sverige och Frankrike och något land till som anammat det här fullt ut. Hade fler länder varit med hade det funnits fler aktörer för att hitta bättre lösningar, säger han.

För så är det: Enligt EU:s regler får inget land ha en konkurrerande standard.

Men för de länder som inte har en standard, vilket gällde de flesta i Europa, måste den inte införas.

Samtidigt är vi medvetna om problematiken och inser att vi behöver hitta en lösning nu.

Dusko Davidovic, Installationsmaterial ABB

Där kör man på likt tidigare med rörutsläpp, dosor och olika lösningar, medan Sverige och Frankrike, som hade ett fungerande system, har bytt ut sina.

Det här kan man förstås ha åsikter om, men faktum kvarstår. 

– Vi diskuterar intensivt med kollegor i Europa om olika lösningar av system överhuvudtaget. Det kanske är dags för en förändring med ett dossystem som är mer universellt än det vi har i dagsläget med tanke på hur installationen förändrats med smartahem-system och annat.

– Samtidigt är vi medvetna om problematiken och inser att vi behöver hitta en lösning nu, inte minst till renoveringsjobb. Själva DCL-kontaktens mått är fastställda i standarden men för dosor och inkoppling finns det att göra och vi sitter och klurar på detta just nu, säger Dusko Davidovic.

Det ska väl tilläggas att också ”snyggt” och ”gillar att kontakten försvinner in i dosan” finns bland kommentarer på nätet.

* DCL betyder ”Devices for Connection of Luminaires”.

Några åsikter från nätet och fikarum:

En tecknad spretig pratbubbla med tre punkter i

💬 ”… när man ändå inför ny standard skulle man ha gjort uttaget mer användbart… T.ex. ett extra stift som medger kronkoppling, är faktiskt inte så dumt ibland.”

💬 ”Katastrof. Monterat många DCL lamputtag och de är inte roliga. Många ställen har vi fått rätta till då det glipar. Insatsen får absolut inte vidröra trådarna då det trycker ut locket.”

💬 ”Jag blir galen, vad är det för skit”

💬 ”Kunde ingen tänkt på två extra stift för styrning av DALI, 1-10V eller något annat?…”

💬 ”Max ett rör till dosan nu”

💬 ”Snyggt och det funkar om man lägger tråden varsamt”
 
Källa: Fluxio.se och Facebook

Bild: Chris Smedbakken