Vad har hänt sedan du skrev den första artikeln hösten 2018?

– Man kan väl säga att det landat nu, det har ju gått två år sedan de här reglerna trädde i kraft, och alla i branschen vet vad som gäller nu. Elektriker är ju ganska kluriga, så de har löst de flesta problem som uppstått. 

Förändringen verkar inte ha varit så positivt emottagen bland elektrikerna?

– Nej, det har gnällts en del. Vi hade ju ett fungerande system som var inkört och fungerade bra. Och de här nya grejerna var väl inte i stil med vad vi är vana vid att installera i Sverige. Men inte alla har varit negativa. Många har bara rättat sig efter det nya. 

Det var nog många som tyckte att det var lite tokigt, att man införde något nytt när det redan fanns ett fungerande system.

Jan-Erik Johansson, Ny teknik-redaktör Elektrikern

Det är dock inte alla EU-länder som infört den nya standarden, hur kommer det sig?

– Regelverket säger att man inte får ha en standard som konkurrerar med EU-standarden. Det innebar att de länder som redan hade en standard var tvungen att rätta sig efter den nya standarden. Men de länder som inte hade någon standard behövde inte göra det. Vi hade ju en färdig standard för detta, vilket innebar att vi fick ändra den. 

Vad tror du är anledningen till att din första artikel i ämnet lästes så mycket?

– Därför att det här rör nästan alla elektriker. Det var en stor förändring i ett redan inkört system. Så alla behövde lära om och kunna detta, både regelverket och materialmässigt. Och det var nog många som tyckte att det var lite tokigt, att man införde något nytt när det redan fanns ett fungerande system. 

– Annat som jag skriver om kan vara lite smalare, det är inte alla som arbetar med alla system, men just detta berörde i stort sett alla.

Vad händer i frågan nu?

– Vi kommer sannolikt att få se nya varianter på de här uttagen ganska snart, framförallt vad gäller utanpåliggande installation. När jag pratar med de stora drakarna på tillverkarsidan så är de medvetna om de problem som elektriker upplever. 

Jag tror kunskapen är rätt dålig om hur stora skador maskinerna kan ge.

Jan-Erik Johansson, Ny teknik-redaktör Elektrikern

Vad handlar det om för problem?

– Främst att flera fabrikats infällda uttag tar mycket plats i dosan och stjäl kopplingsutrymmet, och att de utanpåliggande är stora, osmidiga och svårt att få snyggt.

Vill du tipsa om något annat du skrivit om?

– Det här med vibrationsskador, som jag skrev om i förra numret, är både viktigt och intressant. Jag tror kunskapen är rätt dålig om hur stora skador maskinerna kan ge.

Och vad kan läsarna se fram emot att få läsa om i framtiden?

– När jag hör mig för bland tillverkare så pratas det en del om att man funderar kring en global anpassning för helt nya system för dosor och rör som passar bättre för dagens installation, som smarta hem och ledlister. Det hoppas jag kunna återkomma om. 

Slutligen, är det något du vill hälsa läsarna?

– Att jag gärna tar emot tips om vad de vill veta mer om. Det är många företag som hör av sig och vill att jag skriver om just deras produkter, men jag vill hellre veta vilka ämnen som läsarna önskar att jag skriver om. 

Jan-Erik Johansson

  • Bor: Bottnaryd utanför Jönköping
  • Bakgrund: Arbetat som elektriker i 15 års tid, främst på Emil Lundgrens i Jönköping. Omskolade sig till journalist och arbetade sedan under flera år på olika dagstidningar i Jönköpingstrakten samt gjorde inhopp på lokalradion. Därefter frilans. Har skrivit för Elektrikern i omkring tio års tid. 
  • Gör i dag: Skriver för Elektrikern och Målarnas facktidning, deltidsbrandman och hoppar in och hjälper en elektriker i trakten med enklare el-jobb. 

    Om du vill tipsa Jan-Erik om ett ämne till Ny teknik så kan du maila honom här (länk).

* DCL betyder ”Devices for Connection of Luminaires”.