Birger Jansson, servicetekniker Jönköping Energi fingrar på den nya varianten av lamputtag.

Han tar kaffepaus på Ahlsell i Jönköping och som de flesta andra här känner han till att det är på gång, men har inte själv stött på det.

– Nu jobbar jag inte så mycket med de här bitarna längre, det är mest fjärrvärme, men nä, det här har ju inte börjat användas. Lite stort och klumpigt kanske, men en bra dragavlastning, funderar han vidare.

För oss som hade ett färdigt system blev det ju lite knöligare.

Ingvar Eriksson, Svensk Elstandard

2009 infördes den nya gemensamma EU-standarden för lampanslutningsdon, så kallade DCL, Devises for connection of luminaires.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 har sedan dess angett att den nya standarden ska användas och branschen fick tio år på sig att ställa om.

1 april 2019 var det meningen att alla armaturer som sätts på marknaden ska ha den nya stickproppen.

Uttagen och propparna finns i de flesta större apparatserier, men övergången har gått trögt. Här på Ahlsell har bara några enstaka uttag sålts.

Ingvar Eriksson, ingenjör vid svensk Elstandard.

– De nya EU-gemensamma lamputtagen, DLC, har haft svårt att ta sig in på den svenska marknaden– Säkerhetsmässigt ser den lite bättre ut än de gamla tycker jag. Men för att det ska slå igenom krävs väl att de större lamptillverkarna skiftar så det blir efterfrågan, menar Birger Jansson.

Ingvar Eriksson är ingenjör på Svensk Elstandard, SEK, som sköter de här bitarna för Sveriges räkning. Han berättar att i de flesta länderna i Europa fanns inte lamputtag tidigare, utan där är rörutsläpp med ubåtar, dosor eller olika andra varianter praxis.

– Därför infördes ett gemensamt system för hela Europa, och i de länderna där inget fanns var det ju lätt att införa. Men för oss som hade ett färdigt system blev det ju lite knöligare, säger han.

I Sverige har det därför blivit lite av moment 22 där det nya som är lite dyrare och, i första läget, mer opraktiskt inte gärna införs så länge det gamla är ok; du får ingen besiktningsanmärkning om det inte är specificerat en viss sorts uttag eller att en viss standard ska följas.

Och lamptillverkarna ändrar inget om inte marknaden finns, och marknaden finns inte för att lamporna med DCL-proppar inte finns.

Tillverkarna har ju känt till det här sedan 2009, men det är en oerhörd tröghet i detta och vi ser ju att det inte funkat.

Ingvar Eriksson, Svensk Elstandard

– Tillverkarna har ju känt till det här sedan 2009, men det är en oerhörd tröghet i detta och vi ser ju att det inte funkat, säger Ingvar Eriksson.

Konsekvensen för enskilda privatkunder blir fortfarande för omfattande menar Svensk Elstandard och nu görs en ändring i vad som ska gälla från 1 april nästa år:

Ändringarna innebär att de gamla lampanslutningsdonen fortfarande får användas vid renovering, underhåll och reparation. Det är information som ska finnas med produkten vid försäljning. Detta gäller dock ej för gamla kronuttag och jordade uttag som kommer tas bort.

De nya DCL-donen däremot ska användas vid all nyinstallation enligt standarden kallad SS-EN 61995.

– Det blir en lite fördröjd övergång, men samtidigt lite snällare för konsumenten i Sverige, säger Ingvar Eriksson.

Fakta standard lamputtag:

1 april 2019 träder den nya standarden SS-EN 61995 för lampanslutningsdon, så kallade DCL, Devices for connection of luminaires, i kraft och gäller i hela EU/ EES. Vissa lättnader har gjorts, men från 1 april gäller i Sverige att:

  • Gamla kron- samt jordade lampproppar får inte sättas på marknaden.
  • Gamla don, lamputtag och propp, får endast användas vid underhåll, reparation och renovering.
  • Nya lamputtag, DCL, gäller vid all nyinstallation.
  • DCL ska vara CE-märkta och dessa regleras nu under Lågspänningsdirektivet (LVD).

Källa: Svensk Elstandard, SEK.