• Katarina Olofsson, inspektör Elsäkerhetsverket.

De nya föreskrifterna (ELSÄK-FS 2019:1) trädde i kraft 1 maj men publicerades 8 april på Elsäkerhetsverkets hemsida.

– Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på innehållet och därför kunde vi fatta beslut utan ändringar i sak, säger Katarina Olofsson, inspektör Elsäkerhetsverket.

Föreskrifterna reglerar vilka produkter som får tillverkas och säljas i Sverige men också vilka uttag som får installeras i nya eller befintliga anläggningar.

Förutom DCL-uttagen så är bestämmelserna i föreskrifterna oförändrade jämfört med tidigare regler.