Mats Björnlund är även initiativtagare till företagets maskinprojekt, som lett fram till märkningen.

I projektet var syftet att ta ett helhetsgrepp på den egna maskinparken, utbilda personalen och få ett bättre samarbete med tillverkarna.

– Vi har hundratals handhållna maskiner, men har vi egentligen koll på dem vad gäller ergonomi, vibrationer, tillbehör, damm? Vi ville lyfta frågan och lära oss mer.

Flera stora maskintillverkare kontaktades för möte och vibrationsproblematiken var tidigt uppe; Vibrationsskador är vår vanligaste arbetssjukdom och det handlar om livslånga problem. 

– Trots det är det svårt att ta reda på hur länge man får köra med en maskin innan det blir ohälsosamt, säger Mats Björnlund.

Men det här är inte lösningen; vi måste jaga livet ur maskintillverkarna, de måste skapa bättre maskiner.

Mats Björnlund, arbetsmiljöspecialist på JSB Construction AB

Alla maskiner ska ha information om hur mycket den vibrerar, sitt vibrationstal.

Den siffran finns i maskinmanualen och omvandlas sedan till poäng och minuter i Arbetsmiljöverkets tabell och rekommendation (se bild nedan). 

– Det här funkar inte i verkligheten, det är ingen som går med tabeller och manualer i fickan. Det ska vara enkelt att göra rätt, säger Mats Björnlund.

Kunskapen kring gränsvärden och hur det här fungerar är också dålig i hela branschen, menar Mats Björnlundsom haft utbildning med JSB:s personal.

Resultatet blev en enkel lösning där maskinens poäng per minut finns ingraverad väl synlig; Exempelvis tio minuters borrande med en 5-poängs slagborr ger då 50 poäng.

En tabell över hur vibrationer orsakar skador på kroppen

100 poäng är maxtiden per dag innan arbetsgivaren måste utreda riskerna, erbjuda medicinsk kontroll och minimera åtgärder. Allt över 400 poäng innebär direkt fara för bestående skador.

Närbild på en maskin från JSB

Med poäng per minut kan du enklare räkna ut hur länge du får köra med den här slagborren innan du kommer upp i skadliga värden.

Och sedan är det två poänggränser som är viktiga; 100 uppnådda poäng (insatsvärdet) är den gräns där arbetsgivaren har skyldighet att utreda risker och sätta in åtgärder (ex. arbetsrotering) och vid 400 poäng (gränsvärdet) är det rent skadligt och stopp för dagen, enligt AMV:s tabell. 

Hilti är först ut och nyligen landade de första maskinerna hos Mats Björnlund. Specialgjorda för JSB, och företaget kommer bara köpa märkta maskiner i fortsättningen.

Vill andra märken sälja maskiner till JSB får de haka på med liknande lösningar.

– Vi byter ut vår maskinpark efterhand. Men det här är inte lösningen; vi måste jaga livet ur maskintillverkarna, de måste skapa bättre maskiner. Det måste göras mycket mer än vad som görs i dag, folk får skador när de arbetar.

Ett tecknat utropstecken

Fotnot: Vibrationstalen bör tas med en nypa salt, då det finns olika åsikter kring tillförlitligheten.

Du kan läsa mer om det här (länk).

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Utveckling: Ett moment 22?

Hilti är som sagt först ut med en begriplig vibrationsmärkning ingraverad i maskinen. 

– Den här idén har funnits ett tag, men vi har inte haft kunder som varit beredda att betala för detta, säger Joakim Jönsson, produktchef hälsa och säkerhet Hilti Sverige. 

Hilti har i samarbete med Arbetsmiljömedicin i Lund jobbat med att enklare synliggöra vibrationstalen och vad de innebär.

Just poäng/minut-idén blev verklighet när JSB efterfrågade och dessutom var beredd att betala för det. 

En framtida standard på alla maskiner?

– Jag är övertygad om att med spridning och efterfrågan blir detta något som fler maskinleverantörer kommer att lösa. Vi utgår från kundbehovet, säger Joakim Jönsson.

Ska vi gravera en maskin tar det en extra dag innan leverans. Kunden behöver sin maskin direkt, det finns ingen tid att vänta.

Joakim Jönsson, produktchef hälsa och säkerhet Hilti Sverige

Men en begriplig märkning är inte raketforskning precis. Ni är ju proffs, är det då marknaden, kunden, som ska pressa er utveckling framåt?

– Nej. Alltså, Hilti globalt satsar miljarder på utveckling årligen och vi har massor med idéer om vad som kan bli bättre. Samtidigt är det kundpåverkan, efterfrågan, som driver på. Till syvende og sist är vi maskintillverkare och måste ha kunder som också köper, säger han.

Bra lösningar som försäljningsargument? Det funkar inte heller, menar han. Kundbehovet handlar som regel mer om priser, serviceavtal och garantier. 

– Vi för mycket dialog med våra kunder, men ofta är det andra prioriteringar. Vi presenterar olika lösningar, men det är svårt att sälja in något som är dyrare. Den här märkningen är ett resultat av JSB:s initiativ och då är det möjligt för oss att engagera oss. Ett mycket bra samarbete.

Joakim Jönsson

Joakim Jönsson, produktchef hälsa och säkerhet Hilti Sverige.

Skaftet på en maskin från Hilti

Med poäng per minut kan du enklare räkna ut hur länge du får köra med den här slagborren innan du kommer upp i skadliga värden.

– Samtidigt är branschen pressad idag. Ska vi gravera en maskin tar det en extra dag innan leverans. Kunden behöver sin maskin direkt, det finns ingen tid att vänta. 

Vad Hilti kan, och också gör, är att satsa mycket på att utbilda användarna, menar Joakim Jönsson. Inte minst inom vibroområdet som är komplext.

Det handlar om vibrationstal, men också om ergonomi och maskinens prestanda. En tung maskin vibrerar mer, men gör i stället jobbet snabbt. Den funkar bra nedåt men är fel maskin att borra i tak med. 

– Att trycka ned vibrationstalet är inte allt. Maskinerna är bättre idag, men skulle kunna utnyttjas bättre med rätt maskin vid rätt tillfälle. Kunskap och medvetenhet är minst lika viktigt i det här sammanhanget, säger Joakim Jönsson.

Ett tecknat utropstecken

Fotnot: Vibrationstalen bör tas med en nypa salt, då det finns olika åsikter kring tillförlitligheten.

Du kan läsa mer om det här (länk).

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock